Programul Leadership Basic

Solicită ofertă
„Niciun lider nu poate fluiera o simfonie. Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta.”
H.E. Luccock
Învățarea este un proces continuu și reprezintă fundația oricărui business, mai ales acum, într-o lume în schimbare. O organizație condusă de un lider deschis și dornic de învățare, va fi o organizație ce se va dezvolta și reinventa ținând cont de dinamica pieței. Creșterea va fi însoțită de o strategie eficientă adaptată la caracteristicile interne ale propriei organizații și la cerințele externe ale mediului în care își desfășoară activitatea. Teoria aplicată, trecerea de la ”eu” la noi, integrarea businessului în contextul global, nu poate fi susținută fără programe de training de calitate ridicată și fără o atenție orientată spre resursele umane existente și cele viitoare.

ETAPA 1: Analiza nevoilor de dezvoltare prioritare ale echipei manageriale prin evaluarea abilităților manageriale cu instrumentul GR8 Full Spectrum Plus, GR8 Managers sau GR8 360°.

ETAPA 2: Desfășurarea Modulelor

MODULUL 1
Comunicare eficientă și atitudine pozitivă în relația cu colegii și subordonații

2 zile

Română/Engleză

10-12 participanți

Structură program:

• Arta Comunicării (Comunicarea verbală și non-verbală, Întrebările, Ascultarea activă);
• Feedback-ul constructiv;
• Sistemele de reprezentare și crearea raportului cu celălalt;
• Stilurile de comunicare (pasiv, asertiv și agresiv);
• Principii pentru o comunicare eficientă;
• Relația atitudine – comportament. Rolul atitudinii pozitive;
• Tehnici de ajustare a atitudinilor.

Abilități cheie urmărite:

Comunicare directă și asertivă, Ascultare activă, Oferire și primire de feedback, Manifestarea atitudinii pozitive.

Obiective / Rezultate obținute:

• Valorizarea deschiderii față de ceilalți;
• Experimentarea puterii cuvintelor, forței întrebărilor, tehnicilor de ascultare activă, efectelor feedback-ului constructiv;
• Dezvoltarea abilităților de relaționare optimă la locul de muncă;
• Autocunoaștere: preferințe senzoriale, stil de comunicare;
• Aplicarea tehnicilor de schimbare a atitudinilor;
• Dezvoltarea asertivității.

MODULUL 2
Management, leadership și delegarea responsabilității

2 zile

Română/Engleză

10-12 participanți

Structură program:

• Rolurile managerului;
• Rolurile liderului;
• 5 stiluri de conducere și adaptarea stilului personal în funcție de nevoile membrilor echipei;
• Control – Responsabilitate – Răspundere;
• Modelul delegării sarcinilor;
• Bariere în calea delegării;
• Liderul de impact.

Abilități cheie urmărite:

Comunicare directă și asertivă, Ascultare activă, Oferire și primire de feedback, Manifestarea atitudinii pozitive.

Obiective / Rezultate obținute:

• Cunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre un manager și un lider;
• Cele 4 roluri ale managerului și 5 roluri ale liderului;
• Descoperirea stilului personal de conducere și adaptarea lui în funcție de nevoile fiecărui angajat;
• Dezvoltarea abilităților de: planificare și organizare, delegare a sarcinilor, persuasiune și coordonare a echipei;
• Aprecierea valorii dezvoltării charismei personale;
• Implementarea unui plan de maximizare a impactului personal în rolul de lider.

MODULUL 3
Procesul de rezolvare a problemelor organizaționale

2 zile

Română/Engleză

10-12 participanți

Structură program:

• Caracteristicile problemelor;
• Cele 6 etape ale procesului de rezolvare a problemelor în echipă;
• Instrumente pentru recunoașterea problemei;
• Etichetarea problemei;
• Metode de analiză a cauzei problemei;
• Soluții opționale;
• Luarea deciziei;
• Planificarea acțiunii.

Abilități cheie urmărite:

Comunicare directă și asertivă, Ascultare activă, Oferire și primire de feedback, Manifestarea atitudinii pozitive.

Obiective / Rezultate obținute:

• Cunoașterea modelului în șase pași de rezolvare a problemelor și luare a deciziilor obiective;
• Utilizarea unor instrumente și tehnici de rezolvare a problemelor în echipe interdepartamentale;
• Găsirea unor soluții concrete pentru problemele existente în cadrul organizației;
• Autoevaluarea modului actual de lucru.


ETAPA 3:
Sesiuni individuale de follow-up sau coaching cu durata de 1 h

În training-urile ”Dezvoltarea abilităților de comunicare” și ”Management și Leadership” s-au folosit metode specifice ca prezentare teoretică, jocuri de rol, brainstorming, exerciții aplicate pe echipe, rezolvare de probleme, verbalizarea experiențelor trăite, extragerea concluziilor, analiza unor studii de caz, metode ce au ajutat echipele prezente la training. Calitatea superioară a programului de formare și promptitudinea livrării acestuia, cât și nivelul de expertiză al consultațiilor, recomandă această societate drept un partener pe termen lung.

Simea Sibiu

Analiza nevoilor de formare cât și de evaluare a nivelului de dezvoltare a competențelor de leadership au fost efectuate prin utilizarea platformelor informatice și a instrumentelor de evaluare. Experiența, profesionalismul, tehnologiile moderne, eficiența, impactul programelor de formare și deschiderea maximă spre client, recomandă această societate ca partener în domeniul managementului și resurselor umane.

NTN-SNR Rulmenți

Colaborăm încă din 2015 pe training-uri de leadership cu tematici ca ”Comunicare, asertivitate și atitudine pozitivă în relația cu colegii și subordonații”, ”Leaderhip, management și motivarea echipei”, ”Rezolvarea problemelor și luarea deciziilor”, ”Cross-Cultural Communication”. Calitatea superioară a programelor de formare și a instrumentelor de evaluare, cât și profesionalismul trainerilor sunt cele care ne fac să revenim la serviciile acestora.

Stabilus România

Programul de învățare “LIVED”, este o călătorie! Totul începe cu o evaluare 360, extrem de utilă în  descoperirea  competențelor de care ai nevoie să supraviețuiești într-o lume “VUCA”. Apoi urmează 5 module de învățare: “Învățare, Intelect, Valori, Emoții și Dorința de succes”. Între ele sunt ședințele de coaching individual. Materialele programului sunt de calitate, bine structurate, la fel si studiile de caz și exercițiile individuale și de grup. O organizație care învață constant se dezvoltă și se redescoperă în rezonanță cu mediul ei.

Adient

Intră în legătură cu un consultant

CONTACTEAZĂ-NE ACUM