Cursuri de formare profesională autorizate

Solicită ofertă
Cele mai rele zile ale celor care iubesc ceea ce fac, sunt mai bune decât cele mai bune zile ale celor cărora nu le place ceea ce fac.”
E. James Rohn
Organizăm cursuri de calificare și specializare, cu recunoaștere națională, acreditate de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale
și Ministerul Educatiei Naţionale și Cercetării Științifice.

CURS DE SPECIALIZARE
Competențe comune – Competențe antreprenoriale

40 ore

Învăţământ obligatoriu

500 lei

Detalii:

• Identificarea oportunităților pentru activităţi personale, profesionale şi/sau de afaceri;
• Asigurarea managementului proiectelor personale/profesionale;
• Planificarea, organizarea, gestionarea și conducerea unei afaceri;
• Dezvoltarea abilităților de comunicare;
• Realizarea activităților de reprezentare și negociere;
• Aplicarea legislației specifice;
• Operarea cu concepte contabile;
• Adoptarea trăsăturilor de comportament etic în activitățile desfășurate, acțiunile sociale.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte:

Condiții acces: absolvenți ai învățământului obligatoriu
Acte necesare înscriere (în copie): CI, certificat naștere, dovada de schimbare a numelui (dacă este cazul), diploma de studii
• Document eliberat în urma absolvirii cursului: certificat de absolvire emis de M.M.P.S. și M.E.C..

Descarcă cererea de participare:

Cerere de participare persoane fizice
Cerere de participare persoane juridice

* Cei interesati pot aprofunda cunoștințele de bază transmise în cadrul cursului, parcurgând (la cerere), alături de specialiști în domeniu, module specifice de: contabilitate și management financiar, managementul proiectelor sau legislație pentru antreprenori.

CURS DE SPECIALIZARE
Manager Inovare

80 ore

Studii Superioare

1.000 lei

Detalii:

• Capacitatea de a coordona dezvoltarea de produse și servicii inovative;
• Capacitatea de a elabora strategia de inovare a firmei;
• Capacitatea de a implementa planul de realizare a strategiei de inovare a firmei;
• Capacitatea de a gestiona echipa în vederea producerii de idei creative;
• Capacitatea de a crea un sistem de gestiune și implementare a ideilor inovatoare;
• Capacitatea de a elabora metode de valorificare a capitalului intelectual al firmei;
• Capacitatea de a evalua procesul de inovare în toate fazele lui;
• Document eliberat în urma absolvirii cursului: certificat de absolvire emis de M.M.P.S. și M.E.C..

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte (în copie):

• Carte de identitate
• Certificat naștere
• Dovadă de schimbare a numelui (dacă este cazul)
• Diplomă de studii (studii superioare)

Descarcă cererea de participare:

CURS DE SPECIALIZARE / AUTORIZARE
Maşinist Pod Rulant

366 ore

Învăţământ obligatoriu

1.200 lei + taxa I.S.C.I.R.

Detalii:

• 123 ore teorie și 243 ore practică;
• Perfecţionarea pregătirii profesionale;
• Lucrul în echipă;
• Respectarea normelor de protecție a muncii, PSI şi a Prescripţiilor tehnice I.S.C.I.R;
• Completarea documentelor;
• Pregătirea şi verificarea macaralei pentru lucru;
• Efectuarea operațiilor de încărcare, transport și descărcare a sarcinilor;
• Semnalizarea defecțiunilor apărute;
• Predarea macaralei;
• Documente eliberate în urma absolvirii cursului: certificat de absolvire emis de M.M.P.S. și M.E.C., autorizație și talon ISCIR pentru mașinist pod rulant.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte (în copie):

• Carte de identitate
• Certificat naștere
• Dovadă de schimbare a numelui (dacă este cazul)
• Diplomă de studii (absolvenți învățământ minim obligatoriu)
• Fișă de aptitudini (de la un cabinet de medicina muncii) cu mențiunea “Apt mașinist pod rulant/macaragiu”

Descarcă cererea de participare:

Cerere de participare persoane fizice
Cerere de participare persoane juridice

* Prețul afișat este unul informativ. Prețurile pot diferi în funcție de locație și numărul de participanți.

CURS DE SPECIALIZARE / AUTORIZARE
Stivuitorist

104 ore

Învăţământ obligatoriu

800 lei + taxa I.S.C.I.R.

Detalii:

• 58 ore teorie și 46 ore practică;
• Perfecţionarea pregătirii profesionale;
• Respectarea normelor PM, PSI şi a Prescripţiilor tehnice I.S.C.I.R;
• Completarea documentelor;
• Pregătirea şi verificarea vehiculului pentru lucru;
• Efectuarea transporturilor şi manipulării mărfurilor;
• Identificarea defectelor apărute;
• Predarea utilajului și a documentelor;
• Documente eliberate în urma absolvirii cursului: certificat de absolvire emis de M.M.P.S. și M.E.C, autorizație și talon ISCIR pentru stivuitorist.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte (în copie):

• Carte de identitate
• Certificat naștere
• Dovadă de schimbare a numelui (dacă este cazul)
• Diplomă de studii (absolvenți învățământ minim obligatoriu)
• Fișă de aptitudini (de la un cabinet de medicina muncii) cu mențiunea “apt stivuitorist”

Descarcă cererea de participare:

Cerere de participare persoane fizice
Cerere de participare persoane juridice

* Prețul afișat este unul informativ. Prețurile pot diferi în funcție de locație și numărul de participanți.

CURS DE SPECIALIZARE
Instructor/Preparator Formare

40 ore

Liceul cu bacalaureat

1000 lei

Detalii:

• Curs de specializare pentru Instructor / Preparator Formare
• Curs avizat de M.M.P.S. şi M.E.C.
• Durata – 40 ore
• Condiţii minime: liceul cu bacalaureat, dovada vechimii de minim 5 ani în domeniul specific de activitate (adeverință).
• Preţul: 1000 lei

Descarcă cererea de participare:

STAGIU DE INSTRUIRE

Stivuitorist, în vederea înlocuirii taloanelor expirate

8 ore

Învăţământ obligatoriu

200 lei + taxa I.S.C.I.R.

Detalii:

• În vederea prelungirii valabilitatii taloanelor ISCIR
•Aviz ISCIR-Bucureşti
• Durata cursului este de 8 ore
• Preţul: 200 lei / persoană + taxele I.S.C.I.R.
• Document eliberat în urma absolvirii cursului: talon I.S.C.I.R.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte (în copie):

1. Carte de identitate
2. Autorizaţie şi talon care urmează a fi înlocuit
3. Cerere de participare la stagiul de instruire (se va primi la înscriere).
4. Contract de formare (se va primi la înscriere).

* Prețul afișat este unul informativ. Prețurile pot diferi în funcție de locație și numărul de participanți.

STAGIU DE INSTRUIRE
Macaragiu, în vederea înlocuirii taloanelor expirate

8 ore

Învăţământ obligatoriu

200 lei + taxa I.S.C.I.R.

Detalii:

• În vederea prelungirii valabilitatii taloanelor ISCIR
•Aviz ISCIR-Bucureşti
• Durata cursului este de 8 ore
• Preţul: 200 lei / persoană + taxele I.S.C.I.R.
• Document eliberat în urma absolvirii cursului: talon I.S.C.I.R.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte (în copie):

1. Carte de identitate
2. Autorizaţie şi talon care urmează a fi înlocuit
3. Cerere de participare la stagiul de instruire (se va primi la înscriere).
4. Contract de formare (se va primi la înscriere).

* Prețul afișat este unul informativ. Prețurile pot diferi în funcție de locație și numărul de participanți.

Cursuri de scurtă durată/informări

a) AUTORIZAŢIILE DE MUNCĂ
• Modulul 1: Munca cetăţenilor români în străinătate – 2 ore – 75 lei
• Modulul 2: Munca cetăţenilor străini în România – 2 ore – 75 lei

b) OBŢINEREA UNUI LOC DE MUNCĂ ÎN DOUĂ ,,MIŞCĂRI” INTELIGENTE
• Modulul 1: Întocmirea unui CV – 4 ore – 100 lei
• Modulul 2: Reguli de prezentare la un interviu de angajare – 4 ore – 100 lei

c) CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ4 ore – 100 lei

d) DISCURSUL ÎN PUBLIC 8 ore – 150 lei

e) REGULI DE PROTOCOL ŞI CEREMONIAL
• Modulul 1: Protocolul în relaţiile internaţionale – 8 ore – 150 lei
• Modulul 2: Protocolul în viaţa de zi cu zi – 8 ore – 150 lei

f) CONCEPEREA UNEI SCRISORI DE INTENŢIE4 ore – 75 lei

g) ATELIER DE JURNALISM NARATIV PENTRU ADOLESCENȚI
(începând cu vârsta de 17 ani) – 4 ore – 100 lei

NOTĂ:

• Cursurile se plătesc în 2 rate în cazul persoanelor fizice şi integral în cazul persoanelor juridice.
• Training-urile se adresează societăţilor şi sunt adaptate pe specificul nevoilor fiecăreia.
• Preţurile training-urilor se negociază în funcţie de numărul de angajaţi / participanţi propuşi pentru instruire.
• Contractele pe firma se completează și se trimit scanate pe adresa de email: meia.istrate@dcg.ro
Persoanele fizice pot completa formularele direct la sediul nostru din str. Mirăslău, nr. 35, Brasov.

Pentru înscrieri și informații suplimentare despre traningurile și programele Dima Consulting Group, consultanții noștri vã stau în permanențã la dispoziție, la telefon: +40 268 426 336,  Email: meia.istrate@dcg.ro

Intră în legătură cu un consultant

CONTACTEAZĂ-NE ACUM