Programe de Training

Cu o experiență de peste 25 ani în domeniul formării profesionale și continue, cu peste 4.500 de cursuri și training-uri organizate de-a lungul timpului, Dima Consulting Group elaborează programe de training personalizate, astfel încât să satisfacă nevoile specifice ale organizațiilor.

Orice organizație care se dorește a fi eficientă își conduce activitatea după o serie de strategii bine structurate, adaptate permanent la cerințele pieței și la condițiile și caracteristicile interne ale propriei organizații. Contextul extern în care există și își desfășoară activitatea o companie, se află în continuă schimbare: apar, dispar sau își dezvoltă activitatea firme existente/concurente. Acest fapt impune, pentru păstrarea poziției câștigate deja de compania dumneavoastră pe piața românească, o atenție concentrată spre resursele umane de care dispuneți în momentul de față și nu în ultimul rând, spre calitatea celor viitoare.

Venind în întâmpinarea clienților care solicită traininguri în diferite domenii de activitate, Dima Consulting Group oferă un pachet complex de servicii menit să asigure atingerea mai rapidă și eficientă a scopurilor companiei dumneavoastră privind necesitatea formării și perfecționării resurselor umane de care dispuneți.

DCG Training Academy

10 motive să alegeți programele de training DCG:

⦿ Analiza nevoilor de formare ale clienților noștri este obiectivă şi riguroasă, fiind bazată pe instrumentele de evaluare psiho-aptitudinală ale partenerului nostru Great People Inside care ne ajută să identificăm cu exactitate ariile de dezvoltare şi să construim planuri de perfecționare pentru toţi participanții
⦿ Fiecare training în parte este creat şi adaptat în funcție de specificul fiecărei grupe de participanți, de așteptările şi obiectivele companiei şi de particularitățile fiecărui domeniu de activitate
⦿ Echipa de traineri este formată din psihologi cu experiență în management, vânzări, dezvoltare organizațională şi personală
⦿ Trainerii noștri elaborează design-urile de training pe baza modelului 4MAT 4Business, ținând cont de diferitele stiluri de învățare şi de funcționare a emisferelor cerebrale. Astfel sunt alese cele mai potrivite concepte, conținuturi şi metode în vederea atingerii obiectivelor esențiale (cunoștințe, abilități, valori şi de preformare)

⦿ Training-urile sunt organizate şi susținute de echipe de câte 2 traineri, ceea ce contribuie la dinamica programului de formare, menținerea interesului participanților şi împărtășirea unor experiențe variate
⦿ Pe parcursul training-urilor utilizăm metode de predare-învățare moderne, interactive şi adaptate specificului învățării la vârstă adultă: explicația, prelegerea, exemplificarea, dezbaterea, conversația euristică, jocul de rol, studiile de caz, demonstrația, simulările înregistrate video, filme, fișe de lucru, analiza diferitelor concepte sau situații profesionale etc.
⦿ Participanții lucrează atât individual, cât şi în grupuri deoarece oferim o atenție deosebită strategiilor de cooperare şi modalităților de stimulare a lucrului în echipă
⦿ Vă punem la dispoziție sălile noastre moderne de training din Brașov şi București sau ne deplasăm în locațiile alese de dumneavoastră care să le ofere participanților ocazia de a ieși din mediul organizațional şi de a se deconecta de rutina zilnică
⦿ Training-urile noastre sunt urmate de programe de follow-up prin care urmărim schimbările produse şi oferim suport în depășirea dificultăților din activitate și găsirea unor soluții eficiente
⦿ Impactul training-urilor noastre este puternic, atât la nivel cognitiv, cât și la nivel emoțional, rezultatele observate fiind semnificative: creșterea motivației profesionale a participanților, o mai bună autocunoaștere, îmbunătățirea comunicării între membrii organizației, consolidarea şi dezvoltarea echipelor de lucru, adoptarea unei atitudini pozitive, creșterea vânzărilor şi optimizarea relației cu clienții, gestionarea mai eficientă a conflictelor, dezvoltarea calităților de lider și de cultivare a talentelor etc.

Portofoliu companii

Intră în legătură cu un consultant

CONTACTAȚI-NE ACUM