Cultură organizațională vs. climat

Diferența dintre cultura organizațională și climatul organizațional constă în faptul că cultura se referă la normele, valorile și comportamentele adoptate de angajații din cadrul organizației, în timp ce climatul se referă la atmosfera organizației care se creează pe baza culturii. Cultura și climatul organizațional diferă de la o organizație la alta. Acest articol vă prezintă o scurtă descriere a celor două concepte și o analiză a diferenței dintre cultura și climatul organizațional.

Ce este cultura organizațională?

Cultura organizațională este un set de valori, credințe, comportamente, obiceiuri și atitudini care guvernează modul în care oamenii se comportă în cadrul organizațiilor. Cultura unei organizații oferă limite și orientări care îi ajută pe angajații organizației să cunoască modul corect de a-și îndeplini sarcinile.

Cultura unei organizații este înrădăcinată în comportamentul angajaților din cadrul unei organizații și, într-un fel, arată „personalitatea” organizației. Cultura unică a unei organizații creează o atmosferă distinctă care este resimțită de persoanele care fac parte din grup, iar această atmosferă este cunoscută sub numele de climatul unei organizații.

Tipuri de cultură organizațională

Există patru tipuri de culturi care pot fi identificate în organizații, după cum urmează:

– Cultura de clan – Este cea în care angajații se comportă ca o familie extinsă, se poate observa mentoratul, îngrijirea și participarea.

– Cultura adhocrației – Este cea în care angajații organizației sunt dinamici, își asumă riscuri și sunt inovatori.

– Cultura orientată spre piață – Este cea în care angajații sunt orientați spre rezultate și se concentrează asupra muncii, competiției și realizărilor.

– Cultura orientată ierarhic – Este cea în care angajații sunt supuși unei structuri rigide, controale, reguli și politici anterioare. Aceștia se așteaptă să mențină stabilitatea, consecvența și uniformitatea în procesele lor.

De exemplu, un institut educațional are o cultură orientată ierarhic. Acesta este modul în care funcționează toate activitățile și, de asemenea, oamenii percep, gândesc și simt lucrurile în cadrul institutului.

Ce este climatul organizațional?

Climatul organizațional se referă la percepția și sentimentul fiecăruia în ceea ce privește cultura unei anumite organizații. Climatul unei organizații este supus unor schimbări frecvente sub influența directă a conducerii de vârf din cadrul organizației. Climatul organizațional este mult mai ușor de experimentat și de măsurat decât cultura organizațională.

Tipuri de climat organizațional

Există diferite tipuri de climate create de cultura unei organizații, care pot fi clasificate după cum urmează:

– Climatul orientat spre oameni – Este un climat care se concentrează pe percepțiile indivizilor care lucrează în organizație.

– Climatul orientat spre reguli – Este un climat bazat pe regulile, politicile și procedurile stabilite într-o organizație.

– Climatul orientat spre inovare – Este un climat care încurajează modalitățile creative sau noi de îndeplinire a sarcinilor.

– Climatul orientat spre obiective – Este un climat care se concentrează pe atingerea obiectivelor organizației.

Care este diferența dintre cultura și climatul organizațional?

– Climatul organizațional poate fi identificat în mod clar cu percepțiile indivizilor cu privire la calitatea și caracteristicile culturii organizaționale.

– Cultura reprezintă adevărata imagine a organizației, în timp ce climatul reprezintă percepțiile indivizilor, deși pot exista diferențe între ideile fiecăruia dintre ei.

– Cultura organizațională este preocupată de viziunea macro a unei organizații, în timp ce climatul organizațional este foarte mult preocupat de imaginea micro a organizației.

Dacă vrei să afli informații despre un instrument care activează această aplicație într-un mod clar, pe lângă faptul că aduce oportunitatea unei evaluări mai precise, te rugăm să contactezi echipa noastră și le adresezi întrebările tale profesioniștilor noștri!