Assesment Centre | Centrul de evaluare a competențelor prin metodologia
DCG

Aducem plusvaloare în performanța business-ului, utilizând evaluarea comportamentală în procesul de recrutare și selecție pentru identificarea celor mai bune talente, în dezvoltarea comportamentelor de leadership pentru a maximiza rezultatele afacerii, și în motivarea oamenilor pentru a lucra la potențialul lor maxim.

Dima Consulting Group dezvoltă Centre de Evaluare specifice clientului şi obiectivelor. Utilizăm evaluatori cu experiență, certificați atât ca Advanced Assesors Skill by a&dc cât și în zona de Centre Design & Management by a&dc. Elaborăm exerciții personalizate pentru a satisface nevoile specifice ale organizațiilor, simulări și instrumente relevante pentru a îndeplini cerințele pe care le presupune ocuparea pozițiilor curente sau viitoare, prezentăm de asemenea și recomandări concrete pentru implementarea de măsuri de dezvoltare personal.

Suntem prezenți la nivel global și putem furniza programele noastre de evaluare și dezvoltare oriunde în lume, prin intermediul rețelei de afilieri internaționale GPI și parteneri de afaceri.

Fiind lideri în România în implementarea de soluții pentru evaluare și dezvoltare comportamentală, misiunea noastră este să ne susținem clienții în dezvoltarea unei strategii de resurse umane ce garantează rezultate cuantificabile de business.

Furnizăm soluții personalizabile, gata de utilizare și servicii de consultanță din spectrul managementului de talente:

Soluții pentru evaluare: Assessment Centre, exerciții de tip In-basket, simulare interviu tip CBI, exerciții de analiză de situații reale/simulate, exerciții de grup, simulare de interviu de evaluare, exerciții de grup cu rol asumat.

Soluții pentru managementul și dezvoltarea leadership-ului: Development Centre, Palo Alto Academy.

Soluții pentru managementul strategic al talentelor: GR8 Managers by GPI, Palo Alto Academy.

Centrul de evaluare (Assessment & Development Centre) constituie una dintre cele mai eficiente metode de selecție, promovare, construire a planurilor de succesiune și identificare a nevoilor de dezvoltare ale angajaților.

Evaluarea comportamentelor unui individ oferă o predicție ridicată asupra modului în care acesta va performa în rolul profesional atribuit, ceea ce înseamnă că veți avea siguranța selecției persoanei corecte pentru postul potrivit, atât în procesele de selecție interne, cât și externe.

Folosind studii de caz, analiza de probleme, jocuri de rol, interviuri comportamentale și evaluări psihometrice, centrul de evaluare îmbunătățește procesul de selecție sau de avansare a candidatului potrivit și reduce riscurile și costurile asociate unor procese ineficiente.

Exerciții de evaluare:

Exercițiile “in-basket” sunt exercițiile individuale cele mai utilizate. Participantului i se dă un coș cu corespondență, documente și alte note scrise pe baza cărora trebuie să evalueze anumite situații şi să ia o serie de decizii într-un interval de timp limitat.

Jocurile de management şi studiile de caz pot fi adaptate foarte ușor la particularitățile companiei și sunt utile ca exerciții de simulare. Candidaților li se poate cere, spre exemplu, să elaboreze împreună cu ceilalți membrii ai grupului de selecție sau cu evaluatorii un set de strategii, politici pentru ansamblul firmei sau pentru un domeniu de activitate anume.

Interviuri bazate pe criterii comportamentale. Evaluatorul pune candidatului întrebări pentru a obține informații referitoare la o serie de criterii comportamentale relevante pentru postul în cauză. Acest tip de interviuri poate fi făcut și pentru preselecția candidaților ce vor fi invitați la un “assessment centre”.

Discuții libere în grup. Există două tipuri de discuții libere în grup: cu și fără roluri atribuite. Participanților li se poate cere să rezolve o serie de probleme jucând rolul unor consultanți sau li se pot atribui roluri individuale cerându-li-se să îndeplinească împreună o anumită sarcină.

Exerciții de realizare şi prezentare a unor analize. Participantului i se furnizează informații complexe pe baza cărora trebuie studiate mai multe variante de rezolvare a unor situații. Analizele realizate trebuie prezentate colegilor şi evaluatorilor și sunt urmate de o discuție în cadrul grupului.

Simulări de interviuri. Candidații sunt puși în situația de a conduce un interviu în calitate de superior ierarhic. Oponentul e special instruit pentru un astfel de rol.

La ce este folosit Assessment Centre:

⦿
Recrutare și selecție
⦿ Promovarea în cadrul companiei
⦿ Mișcări interne
⦿ Dezvoltare personală
⦿ Managementul talentelor
⦿ Rotația talentelor
⦿ Planificarea succesiunii
⦿ Retenția angajaților
⦿ Formarea echipei
⦿ Situații legate de managementul oamenilor

Beneficii:

⦿
Echipa noastră este formată din evaluatori cu experiență, certificați la nivel internațional a&dc atât ca Advanced Assesors Skill, cât și în zona de Centre Design & Management;
⦿ Putem evalua participanți aflați pe toate nivelurile ierarhice sau de experiență: absolvenți, posturi de execuție, management din prima linie, middle management, management de top;
⦿ Centrele noastre de evaluare sau dezvoltare sunt antrenante, complexe și definite printr-un grad ridicat de validitate și obiectivitate;
⦿ Punem la dispoziția clienților peste 200 de exerciții de evaluare și dezvoltare;
⦿ Centrele de evaluare oferă o perspectivă realistă asupra punctelor tari și a punctelor slabe a candidaților evaluați;
⦿ Cuprinde toate situațiile de la locul de muncă;
⦿ Folosind exercițiile de simulare a sarcinilor ce utilizează un număr mare de competențe, construite pe diverse industrii, funcții de business și nivele ale carierei, puteți economisi timpul și banii cheltuiți pe realizarea propriului sistem de evaluare.


Intră în legătură cu unul din consultanții noștri pentru a afla mai multe detalii despre programele și exercițiile noastre de Assessment Centre

DESCOPERĂ ACUM