Studii de cultură și climat organizațional

Platforma CLEAR este un instrument de colectare de feedback despre o varietate de aspecte ce fac parte din realitatea tuturor organizațiilor: climat organizațional, cultură organizațională, cultură managerială, focus, angajament sau satisfacția angajaților.

Prin platforma CLEAR organizațiile pot avea acces permanent la percepțiile angajaților determinând astfel potențiale riscuri de business, sau nevoi stringente de dezvoltare cu privire la aspecte care îi pot afecta în mod direct pe angajați.

Beneficiile aplicării studiilor organizaționale prin platforma CLEAR:

⦿ Creșterea ratei de retenție a angajaților
⦿ Îmbunătățirea gradului de inovare și colaborare a angajaților;
⦿ Creșterea nivelului de satisfacție a angajaților
⦿ Pe termen lung determină creșterea nivelului de satisfacție al clienților, creșterea vânzărilor, a randamentului investițiilor
⦿ Accesarea digitală a tuturor modulelor de studii organizaționale
⦿ Generarea rezultatelor în orice moment, în baza răspunsurilor recepționate

Metodologie

Companii de dimensiuni mari evită aplicarea chestionarelor de diagnoză organizațională deoarece targetarea publicului se realizează într-un mod dificil, pe chestionare de tip creion-hârtie sau prin mail-ul intern. La momentul finalizării chestionarului răspunsul este înregistrat în baza de date aferentă proiectului iar adresa de mail la care a fost accesat chestionarul este ștearsă automat. Aplicarea în momente diferite permite monitorizarea statusului organizației din punct de vedere al modulului selecționat.

Modulele platformei CLEAR:

⦿ Analiza culturii organizaționale
⦿ Analiza culturii manageriale
⦿ Focus- tipul organizației
⦿ Nivelul de satisfacție
⦿ Eficiență și importanță
⦿ Satisfacția muncii
⦿ Angajamentul față de organizație
⦿ Work from home


Prin aplicarea instrumentelor aflate în platforma CLEAR respondenții au acces la chestionare prin mail-ul pe care aceștia îl furnizează, având astfel libertatea de a răspunde în orice moment la chestionarele aplicate. Platforma CLEAR nu înregistrează datele personale ale respondenților.

Studiul de Engagement și Satisfacția Angajaților este o cercetare cantitativă în rândul angajaților, pe baza unui chestionar structurat conținând întrebări cu variante de răspuns și cel mult trei întrebări deschise. Chestionarul poate fi structurat și adaptat conform nevoilor companie, în acest chestionar putând fi introduse întrebări specifice nevoilor acesteia.

Răspunsurile angajaților care participă la cercetare sunt colectate on line anonim și confidențial.

Aspectele evaluate în acest modul de cercetare sunt:

⦿ Nivelul de engagement al angajaților și distribuția acestuia pe niveluri (nivel ridicat, mediu, scăzut și foarte scăzut) și componente (atașament emoțional față de post, entuziasm, mândrie și onestitate, conștiinciozitate și perseverență);
⦿ Nivelul general de satisfacție al angajaților;
⦿ Direcții care relaționează cu nivelul de engagement și satisfacție al angajaților:
⦿ Activitatea desfășurată la locul de muncă;
⦿ Postul ocupat/ poziția deținută;
⦿ Mediul de lucru;
⦿ Cultura și valorile companiei;
⦿ Comunicarea;
⦿ Managerul/Șeful direct/Supervizor;
⦿ Top management/ Leadership;

⦿ Dezvoltarea în carieră;
⦿ Venituri;
⦿ Schimbarea și planurile de viitor;
⦿ Imaginea companiei în rândul angajaţilor;
⦿ Promovarea imaginii firmei.

Caracteristicile Platformei Clear

⦿
Ușor de utilizat, interfață intuitivă și prietenoasă;
⦿ Adaptată GDPR, nu stochează date personale;
⦿ Permite urmărirea comparativă a tendințelor de la un studiu la altul;
⦿ Flexibilă, se pot alege numai itemii relevanți pentru studiu;
⦿ Customizabilă în funcție de nevoile companiei: itemi pot fi adăugați sau eliminați din chestionar;
⦿ Generează automat rapoarte după orice criterii incluse în studiu;
⦿ Generează automotat raport cu top 10 cele mai mari si cele mai mici scoruri;
⦿ Permite comparația cu clienți din alte industrii în măsura datelor disponibile;
⦿ Permite chestonări instantanee pe diverse subiecte (de exemplu “unde preferați să organizăm petrecerea de Crăciun? Alegeți din următoarele variante”);
⦿ Accessibilă de pe orice fel de terminal (smartphone, tabletă, PC);
⦿ Permite păstrarea unui istoric de evenimente și acțiuni luate în urma evaluării.

Avantajele Platformei Clear

⦿
Acces nelimitat la platformă timp de 1 an
⦿ Număr nelimitat de chestionare aplicate pe perioada unui an
⦿ Număr nelimitat de întrebări instantanee pe perioada abonamentului
⦿ Rapoarte comparative între evaluări succesive
⦿ Suport tehnic
⦿ Training de utilizare
⦿ Costul de implementare


Solicită acum o întâlnire online cu unul din consultanții noștri pentru a descoperi soluțiile cele mai potrivite pentru dezvoltarea companiei dumneavoastră

SOLICITĂ DEMO GRATUIT