Project Description

Din anul 2014, conform Bussines Week, Dima Consulting Group se poziționează ca lider în domeniul consultanței în Resurse Umane pentru Regiunea de dezvoltare Centru.

Inovație, performanță, excelență prin oameni, adaptare la schimbare, calitate, echipă, sunt doar câteva cuvinte care descriu compania Dima Consulting Group și experiențele pe care le-a trăit alături de echipă, parteneri și clienți.

Proiecte cu impact semnificativ:

A.J.O.F.M.– Proiect privind MĂSURI ACTIVE DE COMBATEREA ŞOMAJULUI– 2000; Proiect privind MĂSURI ACTIVE DE COMBATERE A ŞOMAJULUI– 2001;

Ministerul Dezvoltării şi Prognozei– ADR VII CENTRU– ALBA IULIA– Programul PHARE 2000- COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ: „O NOUĂ VALOARE RESURSELOR UMANE”– 2002.

Consiliile locale și județene din Harghita şi Covasna în cadrul proiectului TEAM finanțat prin programul PO DCA– 2009.

Centrul de Informatică Minieră Cluj-Napoca- ,,Standarde europene în utilizarea tehnologiei informaţiei în administraţia publică- program naţional de certificare a funcţionarilor publici” cod SMIS 2773- Proiect finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul Social European în perioada 09.2009 – 02.2012.

Ministerul Transporturilor– AM POST- ”Dezvoltarea abilităților angajaților implicați în absorbția fondurilor europene aferente AM POST și beneficiarilor acestuia prin instruire”– finalizat in 2014.