management_01

Studii de fezabilitate

Multe companii cu potențial mare de dezvoltare își văd creșterea încetinită din cauza accesului dificil la surse de finanțare.
Pentru sprijinirea micilor afaceri cu potențial de dezvoltare, Uniunea Europeana și Guvernul României crează diferite fonduri de finanțare nerambursabile. Accesul la aceste fonduri este condiționat de elaborarea și prezentarea unui set de documente printre care și un studiu de fezabilitate.

Dima Consulting Group are experiență în elaborarea și depunerea documentelor necesare obținerii fondurilor nerambursabile.
Studiile de fezabilitate sunt elementul de bază în documentația de finanțare, indiferent de tipul acesteia. Studiul de fezabilitate este un instrument care permite investitorului, promotorului sau analistului financiar, pe baza informațiilor de care dispune, să decidă dacă poate să abordeze o investiție și când anume să finanțeze un anumit proiect.

Decizia de a investi sau nu, este una din cele mai delicate decizii, pe care antreprenorii sau managerii, trebuie sa o ia.

Cum se poate identifica o investiție ca fiind corectă? Din punct de vedere al afacerii, orice investiție care își atinge obiectivele din punct de vedere economic în perioada sa de viață, poate fi considerată o investiție corectă.

Noi va oferim fundamentul acestor decizii prin realizarea unor studii de fezabilitate profesioniste.

Analize cash-flow

Specialiștii Dima Consulting Group au experiență în întocmirea documentațiilor financiare pentru companiile care solicită finanțări rambursabile sau nerambursabile, în realizarea proiecțiilor financiare, a bilanțului, analizarea contului de profit și pierderi, precum și în realizarea calculul indicatorilor de eficiență economică a activitații sau a investițiilor.

Pentru toate aceste categorii de servicii, experții Dima Consulting Group acordă asistență până la obținerea finanțării sau, la cerere, pe toata durata derulării proiectului pentru care se solicită finantare.