Cursuri de formare profesională autorizate

Solicită ofertă
Cele mai rele zile ale celor care iubesc ceea ce fac, sunt mai bune decât cele mai bune zile ale celor cărora nu le place ceea ce fac.”
E. James Rohn
Organizăm cursuri de calificare și specializare, cu recunoaștere națională, acreditate de Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale
și Ministerul Educației.

Manager de Inovare

Expert Legislația Muncii

Competențe Antreprenoriale

Evaluator Competențe

Mașinist Pod Rulant

Stivuitorist

Stagiu 8 ore Stivuitorist

Instructor/Preparator

Stagiu 8 ore Macaragiu

CURS DE SPECIALIZARE
Manager de Inovare

180 ore (120 teorie/60 practică)

Studii Superioare – Licență

1.000 lei

Condiții de acces:

• Studii superioare cu licență

Detalii curs:

Curs desfășurat online, cu avizul Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională – Brașov, programul de formare profesională de tip specializare pentru ”Manager de inovare”, cod COR 242106.

Competențe specifice:

Elaborarea strategiei de inovare a firmei
Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al firmei
Coordonarea dezvoltării profesionale a echipei
Coordonarea culegerii de idei creative
Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare
Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei
Evaluarea procesului de inovare
Asigurarea continuităţii procesului de inovare

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte (copie):

Carte de identitate
Certificat naștere
Dovadă de schimbare a numelui (dacă este cazul)
Diplomă de studii superioare (licență)

Document eliberat în urma absolvirii cursului:

Certificat de absolvire emis de M.M.S.S. și M.E.

CURS DE SPECIALIZARE
Expert legislația muncii

240 ore

Studii Superioare – Licență

1.800 lei

Condiții de acces:

• Studii superioare cu licență
Persoanele care îndeplinesc una dintre următoarele condiții de studii și experiență relevantă în domeniu*:
a. Absolvenții de studii superioare în drept, administrație publică / științe administrative cu o experiență de minim 2 ani în domeniul dreptului muncii / resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii
b. Absolvenții de studii superioare cu o experiență de minim 3 ani, în domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii

Competențe specifice:

• Furnizarea serviciilor de management al relațiilor de muncă;
• Coordonarea serviciului extern specializat în resurse umane și salarizare;
• Auditarea activității de resurse umane și salarizare la nivelul unității;
• Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor în limita mandatului acordat;
• Asigurarea asistenței tehnice de specialitate a angajatorilor sau, după caz, a lucrătorilor;
• Redactarea / avizarea contractelor de muncă, precum și a altor documente subsecvente acestora;
• Redactarea / avizarea regulamentelor, politicilor, procedurilor, precum și a tuturor actelor interne specifice relațiilor de muncă;
• Organizarea / normarea muncii și stabilirea sferelor de atribuții;
• Elaborarea sistemelor de salarizare și calcularea drepturilor salariale;
• Promovarea egalității de șanse și combaterea discriminării / hărțuirii la locul de muncă;
• Realizarea cercetării disciplinare a lucrătorilor;
• Aplicarea procedurilor legale privind răspunderea patrimonială;
• Aplicarea procedurilor privind concedierea lucrătorilor;
• Soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale lucrătorilor;
• Concilierea conflictelor de muncă.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte (copie):

• Carte de identitate;
• Certificat naștere;
• Dovadă de schimbare a numelui (dacă este cazul);
• Diplomă de studii superioare (licență)
• CV alături de declarație pe proprie răspundere că se îndeplinește condiția de experiență minimă / contract de muncă / contract de voluntariat / contract de prestări servicii în fotocopii conforme cu originalul / adeverințe în original.

Document eliberat în urma absolvirii cursului:

Certificat de absolvire emis de M.M.S.S. și M.E.

CURS DE SPECIALIZARE
Competențe comune – Competențe antreprenoriale

40 ore

Învăţământ obligatoriu

500 lei

Detalii:

• Identificarea oportunităților pentru activităţi personale, profesionale şi/sau de afaceri;
• Asigurarea managementului proiectelor personale/profesionale;
• Planificarea, organizarea, gestionarea și conducerea unei afaceri;
• Dezvoltarea abilităților de comunicare;
• Realizarea activităților de reprezentare și negociere;
• Aplicarea legislației specifice;
• Operarea cu concepte contabile;
• Adoptarea trăsăturilor de comportament etic în activitățile desfășurate, acțiunile sociale.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte:

Condiții acces: absolvenți ai învățământului obligatoriu;
Acte necesare înscriere (în copie): CI, certificat naștere, dovadă de schimbare a numelui (dacă este cazul), diplomă de studii;
• Document eliberat în urma absolvirii cursului: certificat de absolvire emis de M.M.S.S. și M.E.

CURS DE SPECIALIZARE
Evaluator competențe profesionale

180 ore  (60 teorie/120 practică)

Studii Superioare cu licență

800 lei

Detalii:

• Curs avizat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională – Brașov

Competențe specifice ocupației:

Aplicarea prevederilor legale referitoare la evaluarea de cunoştinţe, abilităţi şi competențe profesionale;
Elaborarea instrumentelor de evaluare (a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor profesionale);
Întocmirea documentaţiei necesare autorizării centrului de evaluare;
Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de evaluare;
Consilierea candidatului privind procesul de evaluare;
Organizarea procesului de evaluare;
Efectuarea evaluării;
Luarea deciziei privind cunoştinţele, abilităţile şi competenţele candidatului;
Înregistrarea și raportarea rezultatelor evaluării;
Verificarea internă a criteriilor minime de performanță pentru autorizarea centrului de evaluare;
Asigurarea calității procesului de evaluare;
Dezvoltarea profesională continuă în domeniul formării și evaluării de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte (în copie):

Carte de identitate;
Certificat naștere;
Dovadă de schimbare a numelui (dacă este cazul);
Diplomă de studii superioare (licență).

Document eliberat în urma absolvirii cursului:

• Certificat de absolvire emis de M.M.S.S. și M.E.

CURS DE CALIFICARE / AUTORIZARE
Maşinist Pod Rulant

366 ore

Învăţământ obligatoriu

Vezi oferta de mai jos

Competențe fundamentale:

• Comunicarea interpersonală;
• Perfecţionarea pregătirii profesionale;
• Lucrul în echipă.

Competențe generale pe domeniul de activitate:

• Aplicarea normelor de protecţie a muncii, PSI şi a Prescripţiilor Tehnice I.S.C.I.R.;
• Completarea documentelor.

Competențe specifice ocupaţiei:

• Pregătirea şi verificarea macaralei pentru lucru;
• Efectuarea operaţiilor de încărcare, transport şi descărcare a sarcinilor;
• Semnalizarea defecţiunilor apărute;
• Predarea macaralei;
• Documente eliberate în urma absolvirii cursului: certificat de calificare emis de M.M.S.S. și M.E., autorizație și talon ISCIR pentru mașinist pod rulant.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte (în copie):

• Carte de identitate;
• Certificat de naștere;
• Dovadă de schimbare a numelui (dacă este cazul);
• Diplomă de studii (absolvenți învățământ minim obligatoriu);
• Fișă de aptitudini (de la un cabinet de medicina muncii) cu mențiunea “Apt mașinist pod rulant/macaragiu”.

CURS DE CALIFICARE / AUTORIZARE
Oferta curs complet Masinist Pod Rulant

CURS DE SPECIALIZARE / AUTORIZARE
Stivuitorist

100 ore

Învăţământ obligatoriu

Vezi oferta de mai jos

Detalii:

• 56 ore teorie și 44 ore practică;
• Perfecționarea pregătirii profesionale;
• Respectarea normelor PM, PSI şi a Prescripţiilor tehnice I.S.C.I.R;
• Completarea documentelor;
• Pregătirea și verificarea vehiculului pentru lucru;
• Efectuarea transporturilor şi manipulării mărfurilor;
• Identificarea defectelor apărute;
• Predarea utilajului și a documentelor;
• Documente eliberate în urma absolvirii cursului: certificat de absolvire emis de M.M.S.S. și M.E., autorizație și talon ISCIR pentru stivuitorist.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte (în copie):

• Carte de identitate;
• Certificat de naștere;
• Dovadă de schimbare a numelui (dacă este cazul);
• Diplomă de studii (absolvenți învățământ minim obligatoriu);
• Fișă de aptitudini (de la un cabinet de medicina muncii) cu mențiunea “apt stivuitorist”.

STAGIU DE INSTRUIRE 8 ORE

Stivuitorist, în vederea înlocuirii taloanelor expirate

8 ore

Învăţământ obligatoriu

400 lei

Detalii:

• În vederea prelungirii valabilitatii taloanelor ISCIR;
• Aviz ISCIR-Bucureşti;
• Durata cursului este de 8 ore;
• Document eliberat în urma absolvirii cursului: talon I.S.C.I.R.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte (în copie):

1. Carte de identitate;
2. Autorizaţie şi talon care urmează a fi înlocuit;
3. Cerere de participare la stagiul de instruire (se va primi la înscriere);
4. Contract de formare (se va primi la înscriere).

* Prețul afișat este unul informativ. Prețurile pot diferi în funcție de locație și numărul de participanți.

CURS DE SPECIALIZARE
Instructor/Preparator Formare

40 ore

Liceul cu bacalaureat

1.000 lei

Detalii:

• Curs de specializare pentru Instructor / Preparator Formare;
• Curs avizat de M.M.S.S. şi M.E.;
• Durata – 40 ore;
• Condiţii minime: liceul cu bacalaureat, dovada vechimii de minim 5 ani în domeniul specific de activitate (adeverință);
• Preţul: 1000 lei;
• Documente eliberate în urma absolvirii cursului: certificat de absolvire emis de M.M.S.S. și M.E. pentru Instructor/Preparator Formare.

Unități de competență cheie:

• Competențe de comunicare în limba oficială;
• Competențe de comunicare în limbi străine;
• Competențe de bază în matematică, știință, tehnologie;
• Competențe informatice;
• Competența de a învăța;
• Competențe sociale și civice;
• Competențe antreprenoriale;
• Competența de exprimare culturală.

Unități de competență generale:

• Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și PSI;
• Aplicarea normelor de protecție a mediului;
• Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare.

Unități de competență specifice:

• Asigurarea managementului procesului de instruire;
• Evaluarea activităților de formare;
• Dezvoltarea instituțională a organizației și dezvoltarea de parteneriate organizație-comunitate;
• Asigurarea managementului carierei și al dezvoltării personale.

STAGIU DE INSTRUIRE 8 ORE
Macaragiu, în vederea înlocuirii taloanelor expirate

8 ore

Învăţământ obligatoriu

400 lei

Detalii:

• În vederea prelungirii valabilitatii taloanelor ISCIR;
• Aviz ISCIR-Bucureşti;
• Durata cursului este de 8 ore;
• Document eliberat în urma absolvirii cursului: talon I.S.C.I.R.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte (în copie):

1. Carte de identitate;
2. Autorizaţie şi talon care urmează a fi înlocuit;
3. Cerere de participare la stagiul de instruire (se va primi la înscriere);
4. Contract de formare (se va primi la înscriere).

* Prețul afișat este unul informativ. Prețurile pot diferi în funcție de locație și numărul de participanți.

Cursuri de scurtă durată/informări

a) AUTORIZAŢIILE DE MUNCĂ
• Modulul 1: Munca cetăţenilor români în străinătate – 2 ore – 75 lei
• Modulul 2: Munca cetăţenilor străini în România – 2 ore – 75 lei

b) OBŢINEREA UNUI LOC DE MUNCĂ ÎN DOUĂ ,,MIŞCĂRI” INTELIGENTE
• Modulul 1: Întocmirea unui CV – 4 ore – 100 lei
• Modulul 2: Reguli de prezentare la un interviu de angajare – 4 ore – 100 lei

c) CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ4 ore – 100 lei

d) DISCURSUL ÎN PUBLIC 8 ore – 150 lei

e) REGULI DE PROTOCOL ŞI CEREMONIAL
• Modulul 1: Protocolul în relaţiile internaţionale – 8 ore – 150 lei
• Modulul 2: Protocolul în viaţa de zi cu zi – 8 ore – 150 lei

f) CONCEPEREA UNEI SCRISORI DE INTENŢIE4 ore – 75 lei

g) ATELIER DE JURNALISM NARATIV PENTRU ADOLESCENȚI
(începând cu vârsta de 17 ani) – 4 ore – 100 lei

NOTĂ:

• Cursurile se plătesc în 2 rate în cazul persoanelor fizice şi integral în cazul persoanelor juridice.
• Training-urile se adresează societăţilor şi sunt adaptate pe specificul nevoilor fiecăreia.
• Preţurile training-urilor se negociază în funcţie de numărul de angajaţi / participanţi propuşi pentru instruire.
• Contractele cu firmele se completează și se trimit scanate pe următoarele adrese de email: anca.foales@dcg.ro și kamellia.neagu@dcg.ro
Persoanele fizice pot completa formularele direct la sediul nostru din str. Turnului, nr. 25, sc. 2, et. 4, birou 421, Brasov.

Pentru înscrieri și informații suplimentare despre traningurile și programele Dima Consulting Group, consultanții noștri vã stau în permanențã la dispoziție, la telefon: +40 268 426 336
Email-uri de contact:
anca.foales@dcg.ro | kamellia.neagu@dcg.ro

Intră în legătură cu un consultant

CONTACTEAZĂ-NE ACUM