Formarea și dezvoltarea angajaților

Solicită ofertă
Viața răspunde la merit, nu la nevoie. Ea nu spune: Dacă ai nevoie, vei culege rezultatele. Ea spune: Dacă plantezi, vei culege.”
Jim Rohn
Mediul de lucru este extrem de important pentru că el asigură îmbunătățirea constantă a randamentului oferit de angajați. Atunci când angajații sunt încurajați să-și manifeste unicitatea, sunt felicitați pentru munca depusă și li se oferă suport și încredere, aceștia vor fi motivați și se vor simți împliniți. Într-un mediu de lucru potrivit unde există o mentalitate de dezvoltare continuă, angajații se vor simți mai confortabil să-și asume anumite riscuri sau sarcini. Dacă eșecul este văzut ca un pas către succes, riscurile nu mai reprezintă ceva ce ar trebui evitat. Riscul și eșecul ocazional nu vor fi decât pași în construirea unui business cu adevărat de succes.

O dezvoltare continuă a angajaților și, implicit, a business-ului se poate realiza prin alegerea unor programe de training personalizate pe nevoile specifice ale firmei. Totodată, atunci când alegi un program de training pentru compania ta, este necesar să ții cont de următoarele criterii:

Analiza nevoilor de formare să fie obiectivă, aprofundată și pe baza rezultatelor acesteia să fie construit programul de formare;
Conținutul să fie ușor de reținut și informația să fie gândită astfel încât să răspundă tuturor stilurilor de învățare a angajaților;
Tematica și structura să fie adaptate așteptărilor, obiectivelor prioritare și subiectelor de interes ale participanților;
Să se folosească metode interactive și aplicații, potrivite învățării adulților;
Să li se ofere angajaților posibilitatea să se observe și să-și exerseze abilitățile într-un mediu controlat;
• Să se finalizeze cu o serie de acțiuni concrete și schimbări comportamentale care să fie realizate de angajați din momentul în care revin la locul de muncă.

ETAPA 1: Analiza nevoilor de formare ale angajaților prin evaluarea psiho-aptitudinală cu instrumentele GR8 Full Spectrum , GR8 Values, GR8 Engagement, GR8 Wellbeing.

ETAPA 2: Desfășurarea Programelor de Training

PROGRAMUL 1
Comunicare asertivă și atitudine pozitivă

2 zile

Română/Engleză

10-12 participanți

Structură training:

• Schema Comunicării;
• Elementele Comunicării (Comunicarea verbală, paraverbală și non-verbală);
• Întrebările eficiente;
• Tehnici de ascultare activă;
• Tipuri de feedback și structura feedback-ului constructiv;
• Stilurile de comunicare (pasiv, asertiv, agresiv);
• Principiile comunicării asertive;
• Tipuri de atitudini;
• Tehnici de schimbare a atitudinilor.

Abilități cheie urmărite:

Comunicare personalizată după interlocutor; Comunicare directă și asertivă; Ascultare activă; Utilizare a feedback-ului; Manifestare a atitudinii pozitive.

Obiective / Rezultate obținute:

• Adaptarea comunicării după situație și interlocutor;
• Dezvoltarea și practicarea stilului de comunicare asertiv;
• Experimentarea efectelor ascultării active;
• Introducerea feedback-ului ca instrument de mărire a eficienței comunicării;
• Aplicarea tehnicilor de schimbare a atitudinii;
• Adoptarea unei atitudini pozitive în situații dificile.

PROGRAMUL 2
Încredere și lucru în echipă

2 zile

Română/Engleză

10-12 participanți

Structură training:

• Construirea încrederii;
• Grupul și Echipa;
• Etapele formării echipei;
• Rolurile membrilor echipei;
• Dinamica Comunicării în Echipă;
• Cooperare versus Competiție;
• Strategii de gestionare a conflictelor în echipă.

Abilități cheie urmărite:

Transmitere a încrederii; Cooperare și lucru în echipă; Asumare a rolurilor specifice în echipă; Comunicare în echipă; Gestionare a conflictelor din cadrul echipei.

Obiective / Rezultate obținute:

• Modalități de atragere a membrilor noi;
• Crearea de echipe solide și performante;
• Repartizarea membrilor echipei în rolurile adecvate;
• Îmbunătăţirea comunicării și încrederii în echipă;
• Rezolvarea eficientă a conflictelor care merită închise;
• Utilizarea conflictelor constructive pentru succesul echipei.

PROGRAMUL 3
6 Pași în rezolvarea problemelor și luarea deciziilor

2 zile

Română/Engleză

10-12 participanți

Structură training:

• Identificarea și definirea problemelor;
• Procesul de Rezolvare a Problemelor şi Luare a Deciziilor Obiective în 6 etape;
• Instrumente și metode de recunoaștere a problemelor, etichetare, analiză a cauzelor, luare a deciziilor;
• Modalități de stimulare a gândirii creative și de găsire a soluțiilor în echipă;
• Planul de acțiune.

Abilități cheie urmărite:

Obiectivitate în rezolvarea problemelor; Analiza cauzelor problemelor; Aplicarea unui proces algoritmic în rezolvarea problemelor și luarea deciziilor; Consultarea echipei în găsirea soluțiilor și luarea deciziilor; Gândire creativă.

Obiective / Rezultate obținute:

• Cunoașterea unui proces structurat de rezolvare de probleme și luare a deciziilor;
• Găsirea echilibrului optim între experiența profesională, intuiție și date obiective în luarea deciziilor;
• Implicarea tuturor părților în analiza problemelor și găsirea soluțiilor;
• Experimentarea instrumentelor de recunoaștere a problemelor, etichetare și identificare a cauzelor;
• Aplicarea de tehnici de gândire creativă de grup;
• Simplificarea proceselor decizionale în echipă.

PROGRAMUL 4
Managementul conflictelor

2 zile

Română/Engleză

10-12 participanți

Structură training:

• Abordarea conceptului de conflict (productiv versus distructiv);
• Tipuri de conflicte;
• Cauzele și factorii conflictelor;
• Fazele procesului conflictual;
• Harta Conflictului;
• Tipuri de comportamente și atitudini în situațiile conflictuale;
• Strategii de negociere și gestionare a conflictelor.

Abilități cheie urmărite:

Gestionare a situațiilor conflictuale; Abordare optimă a conflictelor; Aplicare a strategiei potrivite de soluționare a conflictului; Negociere în cadrul conflictelor; Utilizare constructivă a conflictelor.

Obiective / Rezultate obținute:

• Identificarea corectă a tipului de conflict prezent;
• Găsirea abordărilor potrivite pentru context, participanți și tema conflictului;
• Identificarea strategiilor adecvate conflictului actual;
• Aplicarea tehnicilor şi abordărilor optime în conflicte;
• Experimentarea tehnicilor de negocierea în cadrul conflictelor;
}• Utilizarea eficientă a conflictelor productive.

PROGRAMUL 5
Automotivare, gestionarea timpului și valorificarea energiei

2 zile

Română/Engleză

10-12 participanți

Structură training:

• Controlul conștiinței și automatismele de gândire;
• Matricea motivației;
• Piramida trebuințelor;
• Sursele satisfacției profesionale;
• Cauze frecvente ale demotivării (personale și contextuale);
• Tehnici de auto-motivare și creșterea gradului de mulțumire la locul de muncă;
• Principiile gestionării timpului;
• Vârful potențialului energetic;
• Metode de planificare și organizare a activității profesionale;
• Bariere în utilizarea eficientă a timpului.

Abilități cheie urmărite:

Gestionare a propriilor automatisme; Renunțare la obișnuințele maladaptative; Automotivare; Planificare și organizare a activității; Prioritizare eficientă a sarcinilor; Utilizare productivă a timpului de lucru.

Obiective / Rezultate obținute:

• Identificarea automatismelor care intervin în activitatea profesională;
• Gestionarea obișnuințelor de lucru și eliminarea celor nedorite;
• Înțelegerea surselor motivației personale și satisfacției profesionale;
• Utilizarea tehnicilor de auto-motivare;
• Stabilirea priorităților profesionale (sarcini, responsabilități, obiective, roluri);
• Alocarea mai eficientă a energiei personale şi a timpului obiectivelor de muncă;
• Creșterea calității și productivității vieții profesionale.

PROGRAMUL 6
Mindfulness și inteligența emoțională

2 zile

Română/Engleză

10-12 participanți

Structură training:

• Elementele inteligenței emoționale;
• Importanța inteligenței emoționale și implicațiile acesteia în viața personală și profesională;
• Autocunoaștere;
• Încredere în sine;
• Managementul propriilor emoții;
• Empatia și relaționarea cu ceilalți;
• Ferestre spre lume;
• Tehnici de mindfulness.

Abilități cheie urmărite:

Înțelegere a propriilor stări emoționale; Identificare și gestionare a emoțiilor celorlalți; Gestionarea emoțiilor și reacțiilor personale; Empatie; Conectare cu ceilalți; Autocunoaștere; Controlul stărilor de tensiune, anxietate sau stres.

Obiective / Rezultate obținute:

• Identificarea și acceptarea stărilor afective proprii și a stărilor afective ale celorlalţi;
• Gestionarea eficientă a emoțiilor și comportamentelor proprii;
• Creșterea empatiei și utilizarea acesteia în viața zilnică;
• Dezvoltarea nivelului de autocunoaștere;
• Experimentarea tehnicilor de relaxare și diminuare a stărilor de tensiune, anxietate sau stres.

PROGRAMUL 7
Gestionarea schimbărilor

2 zile

Română/Engleză

10-12 participanți

Structură training:

• Adaptabilitate și gestionarea schimbărilor personale și profesionale;
• Cauze ale rezistenței la schimbare;
• Modalități de diminuare a rezistenței la schimbare;
• Modele de schimbare organizațională;
• Modele ale învățării organizaționale.

Abilități cheie urmărite:

Flexibilitate și adaptabilitate; Deschidere spre nou; Gestionare eficientă a schimbărilor personale și organizaționale; Utilizarea psihologiei pentru implementarea schimbărilor; Stimulare a învățării și dezvoltării organizaționale.

Obiective / Rezultate obținute:

• Acceptarea mai rapidă a schimbărilor personale și profesionale;
• Adaptarea eficientă la situații/proiecte/cerințe și echipe noi;
• Aplicarea schimbărilor dorite în organizație și obținerea sprijinului celorlalți;
• Dezvoltarea unei atitudini deschise spre nou și învățare;
• Reducerea rezistenței personale și organizaționale la schimbare;
• Gestionarea eficientă a proceselor de schimbare;
• Aplicarea modelelor de învăţareorganizaţională în viaţa de zi cu zi a organizației.

PROGRAMUL 8
Abilități de prezentare în public

2 zile

Română/Engleză

10-12 participanți

Structură training:

• Pregătirea prezentării;
• Finisarea prezentării;
• PowerPoint – argumente pro și contra;
• Auditoriul. Crearea și adaptarea prezentării în funcție de public;
• Abilități de comunicare și relaționare cu publicul;
• Trucuri pentru un start bun;
• Structurarea și susținerea prezentării;
• Criteriile unei prezentări reușite;
• Post-prezentare: auto-evaluare.

Abilități cheie urmărite:

Comunicare și interacțiune cu publicul; Creare a unor prezentări de impact; Alegere a unor subiecte/aplicații potrivite pentru publicul țintă; Gestionare eficientă a audienței; Utilizare a exemplelor, poveștilor și metaforelor în livrarea prezentării; Facilitare a sesiunilor de Q&A.

Obiective / Rezultate obținute:

• Pregătirea personală pentru prezentările în public;
• Crearea unor prezentări captivante, cu logică internă;
• Gestionarea eficientă a atenției audienței;
• Livrarea de impact a informațiilor;
• Utilizarea elementelor psihologice pentru atingerea obiectivelor propuse;
• Creşterea gradului de credibilitate în fața ascultătorilor;
• Gestionarea reacțiilor participanților.


ETAPA 3:
Discuții individuale de Follow-Up prin care ne asigurăm de schimbarea pe termen lung a anumitor comportamente și depășirea obstacolelor din activitatea profesională.

Trainingurile de abilități comportamentale organizate la noi în companie au avut subiecte ca  atitudine pozitivă, comunicare și automotivare. Atitudinea promptă, empatică și orientată spre client ne-au sporit încrederea în traineri și în serviciile companiei.

BRD Group Societe Generale

În ultimii 5 ani de colaborare, am solicitat mai multe traininguri dedicate angajaților, cum ar fi ”Comunicare eficientă”, ”Delegarea responsabilităților”, ”Dezvoltare abilităților de lucru în echipă”, ”Motivația la locul de muncă” care au adus un plus valoare companiei noastre. Profesionalismul trainerilor, dedicarea acestora, dar și folosirea metodelor interactive au fost calitățile prin care cursanții și-au însușit cunoștințele teoretice și practice, conducând astfel creșterea competențelor cheie ale angajaților și la îmbunătățirea relațiilor dintre aceștia.

Polipol Mobilă

Ca urmare a Trainingurilor pentru angajați  având ca tematici lucrul în echipă și cultivarea talentelor individuale, comunicare și relaționare, noi am devenit o echipă mult mai puternică având o viziune comună. Profesionalismul echipei de traineri cu care am colaborat ne-au ajutat să înțelegem importanța misiunii și valorilor organizației, importanța dezvoltării echipei și asumarea rolurilor în cadrul echipei.

HTI Internațional România

Intră în legătură cu noi

CONTACTEAZĂ-NE ACUM