Dezvoltarea abilităților manageriale

Solicită ofertă
Aprecierea este cea mai ieftină și mai ușor de folosit tehnică motivațională pe care echipa managerială o are la dispoziție. Totuși, nivelul la care acest instrument esențial de îmbunătățire a performanțelor rămâne neutilizat este incredibil.
Jimmy Clemmer
Un bun manager este acela care înțelege foarte bine nevoile angajaților și reușește să adapteze strategia firmei la acestea. Dar pentru a reuși să facă acest lucru este nevoie de experiență, dedicare și o dezvoltare continuă a competențelor și abilităților specifice rolului său. Prin programele dedicate managerilor reușim să aducem plusvaloare în viața acestora și să-i sprijinim în procesele pe care aceștia le desfășoară.

Cuprinde 20 de training-uri de dezvoltare a abilităților manageriale

2 zile

Română/Engleză

10-12 participanți

Structura trainingurilor:

I. COORDONAREA ECHIPEI
Construirea Încrederii
Stimularea Angajamentului
Dezvoltarea comunicării asertive

II. FLEXIBILITATE
Managementul Schimbării
Gestionarea stresului. Stresul care motivează
Creativitatea și Inovația în Business

III. RELAŢII DE MUNCĂ
Lucru în Echipă
Echipele Virtuale
Managementul Conflictelor

IV. MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI
Management prin Obiective
Management strategic
Managementul și evaluarea performanțelor
Asumarea Riscurilor
Managementul Proiectelor

V. DEZVOLTAREA SUBORDONAȚILOR

Automotivare și motivarea angajaților
Managementul timpului
Coaching şi Mentoring

VI. DEZVOLTARE PERSONALĂ

Autocunoaștere și încredere în sine
Inteligență emoțională
Mindfulness

Abilități cheie urmărite:

Comunicare asertivă; Stimularea încrederii și angajamentului; Adaptarea la schimbare; Gestionarea constructivă a emoțiilor, stresului și a conflictelor; Lucru în echipă, Evaluarea performanțelor; Asumarea riscurilor moderate; Planificarea și organizarea timpului și a resurselor; Dezvoltarea și motivarea angajaților.

Obiective / Rezultate obținute:

• O mai bună autocunoaștere;
• Transformarea comportamentelor neproductive și dezvoltarea unor competențe manageriale noi;
• Asumarea responsabilității rolului de manager;
• Coordonarea echipei și accelerarea atingerii obiectivelor propuse;
• Gestionarea eficientă a emoțiilor, stresului și a situațiilor tensionate;
• Dezvoltarea abilităților de comunicare, persuasiune și motivare a echipelor de lucru;
• Modalități noi de adaptare la mediul de afaceri în continuă schimbare;
• Evaluarea performanțelor angajaților și îmbunătățirea productivității;
• Promovarea cooperării și comunicării pentru a consolida sinergia echipei;
• Clarificarea misiunii, viziunii și strategiilor de business;
• Strategii de reducere a costurilor și creștere a retenției personalului;
• Dezvoltarea unei culturi organizaționale a încrederii și angajamentului;
• Stimularea creativității și capacității de asumare a riscurilor.

Training-urile de dezvoltare a echipelor de management și vânzări, au adus pentru compania noastră numeroase beneficii legate de competențele manageriale ale angajaților noștri. Calificativul pe care noi l-am dat echipei de traineri a fost EXCELENT, dând dovadă de profesionalism, empatie și o foarte bună organizare.

Mapei România
După training-urile ”Dealing with conflict, developing a team”, ”Leading in times of change”, ”Comunicare și atitudine pozitivă”, rezultatele companiei noastre s-au îmbunătățit considerabil. Apreciem profesionalismul, experiența trainerilor, tehnologiile moderne folosite, eficiența și impactul pozitiv al programelor de formare, dar și deschiderea spre nevoile specifice ale companiei noastre.
Kirchhoff Automotive România

În urma acestor training-uri, am realizat o analiză consistentă a principalelor competențe sociale și manageriale a angajaților noștri. Au avut loc, de asemenea, sesiuni de instruire ale managerilor implicați în evaluare și consiliere. Această colaborare a adus un plus valoare substanțial în cadrul proceselor de dezvoltare profesională a angajaților noștri. Echipa de traineri este foarte bine pregătită, training-urile sunt accesibile și orientate către nevoile specifice ale firmei noastre.

Macromex

Training-urile desfășurate în cadrul societății noastre ”Delegarea responsabilității”, ”Managementul performanței”, ”Asumarea riscurilor”, ”Rezolvarea problemelor în echipă”, ”Arta comunicării” și ”Managementul timpului” au fost extrem de apreciate de membrii echipei noastre, contribuind la dezvoltarea lor. Echipa de traineri a dat dovadă, de fiecare dată, de profesionalism, experiență și un nivel înalt de pregătire.

Tractebel Engineering

Intră în legătură cu un consultant

CONTACTEAZĂ-NE ACUM