cursuri_02

Orice organizație care se dorește a fi eficientă își conduce activitatea după o serie de strategii bine structurate, adaptate permanent la cerințele pieței și la condițiile și caracteristicile interne ale propriei organizații. Contextul extern în care existã și îsi desfãșoarã activitatea o companie, se aflã în continuã schimbare: apar, dispar sau își dezvoltă activitatea firme existente/concurente. Acest fapt impune, pentru păstrarea poziției câstigate deja de compania dumneavoastră pe piața românească, o atenție concentrată spre resursele umane de care dispuneți în momentul de față și nu în ultimul rând, spre calitatea celor viitoare.

Venind în întâmpinarea clienților care solicită traininguri în diferite domenii de activitate, Dima Consulting Group oferă un pachet complex de servicii menit să asigure o mai bună desfășurare, organizare și finalizare a scopurilor companiei dumneavoastră privind necesitatea formării și perfecționării resurselor umane de care dispuneți.

Cu o experiențã de peste 15 ani în domeniul formãrii profesionale si continue, cu peste 700 de cursuri și traininguri organizate de-a lungul timpului, Dima Consulting Group elaboreazã programe de training personalizate, astfel încât sã satisfacă nevoile specifice ale organizațiilor.

c_training

Training academy

c_cursuri

Cursuri de formare profesională

10    motive să alegeţi programele de training DCG:

  1. Analiza nevoilor de formare ale clienţilor noştri este obiectivă şi riguroasă, fiind bazată pe instrumentele de evaluare psiho-aptitudinală ale partenerului nostru Profiles International care ne ajută să identificăm cu exactitate ariile de dezvoltare şi să construim planuri de perfecţionare pentru toţi participanţii
  2. Fiecare training în parte este creat şi adaptat în funcţie de specificul fiecărei grupe de participanţi, de aşteptările şi obiectivele companiei şi de particularităţile fiecărui domeniu de activitate
  3. Echipa de traineri este formată din psihologi cu experienţă în management, vânzări, dezvoltare organizaţională şi personală
  4. Trainerii noştri elaborează design-urile de training pe baza modelului 4MAT 4Business, ţinând cont de diferitele stiluri de învăţare şi de funcţionarea emisferelor cerebrale. Astfel sunt alese cele mai potrivite concepte, conţinuturi şi metode în vederea atingerii obiectivelor esenţiale (cunoştinţe, abilităţi, valori şi de performare)
  5. Trainingurile sunt organizate şi susţinute de echipe de câte 2 traineri, ceea ce contribuie la dinamica programului de formare, menţinerea interesului participanţilor şi împărtăşirea unor experienţe variate
  6. Pe parcursul trainingurilor utilizăm metode de predare-învăţare moderne, interactive şi adaptate specificului învăţării la vârstă adultă: explicaţia, prelegerea, exemplificarea, dezbaterea, conversaţia euristică, jocul de rol, studiile de caz, demonstraţia, simulările înregistrate video, filme, fişe de lucru, analiza diferitelor concepte sau situaţii profesionale etc.
  7. Participanţii lucrează atât individual, cât şi în grupuri deoarece oferim o atenţie deosebită strategiilor de cooperare şi modalităţilor de stimulare a lucrului în echipă
  8. Vă punem la dispoziţie sălile noastre moderne de training din Braşov şi Bucureşti sau ne deplasăm în locaţiile alese de dumneavoastră care să le ofere participanţilor ocazia de a ieşi din mediul organizaţional şi de a se deconecta de rutina zilnică
  9. Trainingurile noastre sunt urmate de programe de follow-up prin care urmărim schimbările produse şi oferim suport în depăşirea dificultăţilor din activitate şi găsirea unor soluţii eficiente
  10. Impactul trainingurilor noastre este puternic, atât la nivel cognitiv, cât şi la nivel emoţional, rezultatele observate fiind semnificative: creşterea motivaţiei profesionale a participanţilor, o mai bună autocunoaştere, îmbunătăţirea comunicării între membrii organizaţiei, consolidarea şi dezvoltarea echipelor de lucru, adoptarea unei atitudini pozitive, creşterea vânzărilor şi optimizarea relaţiei cu clienţii, gestionarea mai eficientă a conflictelor, dezvoltarea calităţilor de lider şi de cultivare a talentelor etc.

Pentru înscrieri și informații suplimentare despre traningurile și programele Dima Consulting Group, consultanții noștri vã stau în permanențã la dispoziție, la telefon: +40 268 426 336.