cursuri_01

Organizăm cursuri de calificare și specializare, cu recunoaștere națională, acreditate de A.N.C., Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educatiei Naţionale și Cercetării Științifice.

Curs de specializare în ocupaţia de EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, cu avizul M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N.C.S.

 • Durata – 40 ore
 • Condiţii minime: studii superioare
 • Preţul: 700 lei
Curs de specializare în ocupaţia de MANAGER PROIECT, cu avizul M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N.C.S.

 • Durata- 40 ore
 • Condiţii minime: studii superioare
 • Preţul: 1.000 lei
Curs de calificare/autorizare în meseria de MAŞINIST POD RULANT, cu avizul M.M.F.P.S.P.V., M.E.N.C.S. şi  I.S.C.I.R.

 • Durata- 3,5 luni
 • Condiţii minime: învăţământ obligatoriu
 • Preţul: 1200 lei + taxele I.S.C.I.R. (instruire teoretică si practică)
 • Prețul cu instruirea practică la locul de muncă: 850 lei + taxele ISCIR
 • Este necesară fişa de medicina muncii cu menţiunea ,,apt pentru meseria de maşinist pod rulant”

Curs de specializare pentru LIMBA ENGLEZĂ, cu avizul M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N.C.S.

 • Durata- 50 ore
 • Condiţii minime: învăţământ obligatoriu
 • Preţul: 500 lei

Curs de perfecționare pentru FORMATOR, cu avizul M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N.C.S.

 • Durata- 40 ore
 • Condiţii minime: studii superioare
 • Preţul: 850 lei

Curs de specializare pentru INSTRUCTOR/PREPARATOR FORMARE, cu avizul M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N.C.S.

 • Durata- 40 ore
 • Condiţii minime: liceul cu bacalaureat
 • Preţul: 800 lei

Curs de specializare / autorizare în ocupaţia de STIVUITORIST, cu avizul M.M.F.P.S.P.V., M.E.N. şi  I.S.C.I.R.

 • Durata- 1,5 luni
 • Condiţii minime: învăţământ obligatoriu la data absolvirii
 • Preţul: 800 lei + taxele I.S.C.I.R.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte:

 1. Copie carte/buletin identitate
 2. Copie certificat naştere
 3. Copie ultima diplomă de studii
 4. Copie dovadă de schimbare nume (dacă este cazul)
 5. Fişa de medicina muncii (cu menţiunea ,,apt stivuitorist”) – original

Curs de instruire STIVUITORIST în vederea înlocuirii taloanelor expirate, cu avizul ISCIR-Bucureşti:

 • Durata cursului este de 8 ore;
 • Preţul: 200 lei/persoană + taxele I.S.C.I.R.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte:

1. Copie carte/buletin identitate
2. Copie autorizaţie şi talon care urmează a fi înlocuit
3. Cerere de participare la stagiul de instruire (se va primi la înscriere).

Curs de instruire MACARAGIU în vederea înlocuirii taloanelor expirate, cu avizul ISCIR-Bucureşti:

 • Durata cursului este de 8 ore;
 • Preţul: 200 lei/persoană + taxele I.S.C.I.R.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte:

 1. Copie carte/buletin identitate
 2. Copie autorizaţie şi talon care urmează a fi înlocuit
 3. Cerere de participare la stagiul de instruire (se va primi la înscriere).

Cursuri de scurtă durată / informări

a)   AUTORIZAŢIILE DE MUNCĂ

 • Modulul 1: Munca cetăţenilor români în străinătate- 2 ore – 75 lei
 • Modulul 2: Munca cetăţenilor străini în România- 2 ore – 75 lei

b)   OBŢINEREA UNUI LOC DE MUNCĂ ÎN DOUĂ ,,MIŞCĂRI” INTELIGENTE

 • Modulul 1: Întocmirea unui CV- 4 ore- 100 lei
 • Modulul 2: Reguli de prezentare la un interviu de angajare- 4 ore- 100 lei

c)   CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ – 4 ore – 100 lei

d)   DISCURSUL ÎN PUBLIC – 8 ore – 150 lei

e)   REGULI DE PROTOCOL ŞI CEREMONIAL

 • Modulul 1: Protocolul în relaţiile internaţionale- 8 ore – 150 lei
 • Modulul 2: Protocolul în viaţa de zi cu zi- 8 ore – 150 lei

f)   CONCEPEREA UNEI SCRISORI DE INTENŢIE– 4 ore – 75 lei

g)   ATELIER DE JURNALISM NARATIV PENTRU ADOLESCENȚI (începând cu vârsta de 17 ani)- 4 ore – 100 lei

NOTĂ:
– Cursurile se plătesc în 2 sau 3 rate în cazul persoanelor fizice şi integral în cazul persoanelor juridice.
– Trainingurile se adresează societăţilor şi sunt adaptate pe specificul nevoilor fiecăreia.
– Preţurile trainingurilor se negociază în funcţie de numărul de angajaţi/participanţi propuşi pentru instruire.
Pentru înscrieri și informații suplimentare despre traningurile și programele Dima Consulting Group, consultanții noștri vã stau în permanențã la dispoziție, la telefon: +40 268 426 336.