Cerințe:

– Studii superioare tehnice;

– Experiență minim 2 ani pe un post similar, 3 ani în domeniu;

 

Cunoştinţe/abilități:

– Instrumentele calității (5S, FMEA, Ishikawa, PPAP, SPC, 8D, CC/SC,Cerinţele specifice clientului), MFU/PFU;

– Produse, procese și tehnologii interne;

– Managementul reclamațiilor (SAP);

– Standard calitate (furnizori și clienți);

– Mijloace de verificare și control / instrucțiuni de verificare (SAP) și matrice de ștampilare;

– Cunoştinţe în utilizarea MS Office, SAP modul Calitate;

– Cunoştinţe de limba germană sau limba engleză – nivel mediu/avansat;

– Capacitate de analiză şi rezolvare de probleme;

– Comunicare şi lucru în echipă;

– Abilitatea de a lucra sub presiune.

 

Responsabilități:

– Participă la definirea ţelurilor de calitate a produsului în colaborare cu şeful de subproiect planificarea calităţii şi departamentele interne de specialitate;

– Sprijinirea TPL QP la planificare, coordonare şi realizarea măsurilor preventive de asigurare a calităţii ca de exemplu;: filtrul de riscuri, FMEA-uri, planul de control, planul de verificare a produsului;

– Întocmeşte şi administrează istoricul pieselor d.p.d.v. al calităţii;

– Participă la întocmirea planurilor de urmărire a producţiei în comun acord cu FPL Q FPL Q;

– Întocmeşte planificarea de testare în colaborare cu FPL Q;

– Colaborează la testarea produsului şi documentarea rezultatelor;

– Sprijină TPL Q la dezvoltarea şi realizarea tehnicii de verificare “produs”;

– Realizarea progresului de dezvoltare a evaluării calităţii inclusiv documentarea gradului de maturare;

– Acordă sprijin la procedura de aprobare: Intern produs, Extern furnizor (în colaborare cu HIB51), Extern client (în colaborare cu TPL Q), inclusiv colaborare la întocmirea documentaţiei necesare;

– Sprijină TPL Q la demararea seriei şi la predarea seriei.