Cerințe:

– Studii superioare tehnice;

– Experiență minim 2 pe un post similar, 3 ani în domeniu;

 

Cunoştinţe/abilități:

– Coordonare echipe

– Inginerie mecanică

– Hidraulică

-Pneumatică

– Mecanică fină

– Desen tehnic

-Întreţinerea de matriţe şi instalaţii

– Produse, procese și tehnologii interne/de producție

– Operare calculator (Pachet Office – Word, Excel, optional SAP)

– Limba engleză sau limba germană – nivel mediu/avansat;

– Gândire tehnică și analitică;

– Abilităţi de rezolvare rapidă a problemelor;

– Abilităţi de lucru în echipă;

– Atenţie la detalii.

 

Responsabilități:

– Coordonează activitățiile de întreţinere a matriţelor şi instalaţiilor, conform planurilor de întreţinere şi matricilor de calificare.

– Răspunde de calitatea lucrărilor de întreţinere planificată şi reparaţii pentru menţinerea matriţelor la parametrii proiectaţi de funcţionare;

– Colaborează, după caz, cu şefii de echipă/maiştrii/tehnologii/şefii de sector din producţie şi întreţinere, pentru remedierea în cel mai scurt timp a defecţiunilor, la efectuarea reviziilor la timp şi de calitate corespunzătoare;

– Participă la montajul şi la punerea în funcţiune a matriţelor noi şi la şcolarizările organizate, conform planurilor de şcolarizare;

– Definește sarcinile şi regulile specifice activităţilor de întreţinere a matriţelor şi instalaţiilor şi se asigură de încadrarea în termenele şi obiectivele acestora;

– Urmăreşte şi se asigură de rezolvarea problemelor apărute în funcţionare și ia măsuri pentru prevenirea lor;

– Răspunde de întocmirea documentaţiei tehnice de lucru necesară desfăşurării diferitelor activităţi specifice şi o transmite către locurile corespunzătoare;

– Urmărește respectarea instrucţiunilor de lucru şi cunoașterea caracteristicilor funcţionale şi constructive ale instalaţiilor şi matriţelor;

– Participă la stabilirea de măsuri corective pentru abaterile apărute în cadrul procesului și transmite rapoarte referitoare la problemele identificate.

– Răspunde de îmbunătăţirile continuue aduse matriţelor şi instalaţiilor.

– Participă la punerea în funcţiune a matriţelor noi sosite în cadrul firmei şi se asigură de încadrarea în termenele stabilite.

– Stabileşte contacte cu firmele furnizoare de echipamente şi piese de schimb în scopul reducerii la minim a timpilor de staţionare a matriţelor şi instalaţiilor.