Cerințe:

– Studii superioare tehnice;

– Experiență minim 1 an pe un post similar, 2 ani în domeniu;

Cunoștințe/abilități:

– Instrumentele calitatii (5S, FMEA, Ishikawa, PPAP, SPC, 8D, CC/SC,Cerinţele specifice clientului), MFU/PFU;

– Produse, procese și tehnologii de producție;

– Cerinţele specifice clientului pentru tehnica măsurării;

– Norme și toleranțe;

– SPC PFU;

– Cunoştinţe în utilizarea MS Office, SAP modul Calitate;

– Cunoştinţe de limba germană sau limba engleză – nivel mediu/avansat;

– Capacitate de analiză şi rezolvare de probleme;

– Comunicare şi lucru în echipă;

–  Abilitatea de a lucra sub presiune.

 

Responsabilități:

– Efectuarea măsurătorilor tehnice conform cerințelor interne/externe;

– Efectuarea măsurătorilor conform planificării stabilite;

– Întocmirea și interpretarea raportului de măsurare;

– Informarea sectoarelor afectate interne/externe;

– Crearea bazei de date conform cerințelor;

– Evaluări statistice;

– Efectuarea reverificărilor în cazul reclamațiilor;

– Răspunde pentru calitatea și acuratețea măsurătorilor;

– Menține echipamentul de specialitate la un standard maxim de funcționalitate;

– Răspunde pentru actualizarea, introducerea și punerea în practică a regulilor stabilite în sistemul de management al Calității pentru sectorul sau.