europe_02

Dima Consulting Group  a realizat în mod individual sau în parteneriat (Profiles International România, Team Consulting, Multi Consulting Group, OTP Consulting), pentru diferiți beneficiari publici sau privați, proiecte de finanțare, rambursabilã și nerambursabilã, în cadrul urmãtoarelor programe:

 • PHARE (FIDEL, PROGRES, RICOP, Coeziune economicã și socialã, TVET);
 • Ministerul Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale si Agenția SAPARD – organizarea seminariilor pentru lansarea programelor naționale SAPARD;
 • Ministerul Muncii, Solidaritãții Sociale și Familiei – programe active pentru combaterea șomajului
 • Autoritatea Naționalã pentru Turism
 • Ministerul Integrãrii Europene – programe de finanțare nerambursabilã pentru firmele de turism, precum și Fondul Europa;
 • Banca Mondialã – programe de mãsuri active pentru combaterea șomajului;
 • ANIMMC – programe de finanțare nerambursabilã pentru promovare, traininguri, export;
 • Studii de fezabilitate (ex. Graells & Llonch – Spania – Parcul industrial Prejmer, jud. Brasov);
 • BERD
 • Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
 • Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivitãții Economice
 • Programul Operațional Dezvoltarea Capacitãții Administrative – realizarea managementului de proiect