Ca angajatori, noi ştim care sunt obiectivele noastre pentru o anumită perioadă de timp. Dar ne-am întrebat oare câţi din angajaţii noştri ştiu de aceste obiective; şi chiar dacă ar şti, cum le-ar traduce în ceea ce priveşte activitatea pe care o au de făcut pentru atingerea obiectivelor companiei? Ideea este că angajaţii noştri nu trebuie să ghicească ce au de făcut, ci trebuie să li se spună acest lucru, explicit şi clar, şi mai mult, să ştie care sunt consecinţele pentru neatingerea anumitor performanțe.

Sistemul de MANAGEMENT AL PERFORMANŢEI vine să rezolve multe din problemele cu care se confruntă companiile româneşti:

  • Ambiguitatea sarcinilor – „Ce am de făcut?”
  • Traduce obiectivele companiei în obiective pe fiecare post în parte
  • Dezvoltă competenţele angajaţilor
  • Îmbunătăţeşte comunicarea în echipă
  • Motivează angajaţii – „Ştiu că dacă voi atinge ţintele de performanţă cu care am fost de acord, voi fi recompensat/voi avea parte de anumite recunoaşteri (promovare, traininguri ș.a.)”

Sistemul de Management al Performanţei aduce la un consens obiectivele companiei cu obiectivele fiecărei persoane. „Împăcând” viziunea/obiectivele organizaţiei cu responsabilităţile din Fişa de Post, fiecărei poziţii existente în cadrul unei companii i se atribuie un set de criterii de evaluare, grupate pe trei categorii principale:

  • Realizarea sarcinilor şi responsabilităţilor;
  • Realizarea obiectivelor (cantitative şi/sau calitative);
  • Utilizarea şi dezvoltarea competenţelor.

Care este rolul nostru?

Pasul 1: Implementarea sistemului de evaluare a potențialului psiho-aptitudinal și managerial folosind instrumentele partenerului nostru Great People Inside
Pasul 2: Consultanţă specifică de specialitate în vederea alegerii celor mai potrivite soluții, în scopul de a atinge obiectivele urmărite cu cel mai bun randament
Pasul 3: Definirea împreună cu top managementul companiei dumneavoastră a elementelor cheie şi etapelor principale ale sistemului de managementul performanţei
Pasul 4: Pregătirea tututor top managerilor, a middle managerilor și a specialiștilor de resurse umane prin participarea la un training de ,,Managementul performanței” organizat de DCG în vederea construirii unei viziuni comune, conceperii și implementării unui sistem eficient de management al performanței în organizația dumneavoastră.
Pasul 5: Oferirea de către DCG a unui set complet de instrumente de lucru în managementul performanței și a unor metode eficiente de măsurare a performanței