Diagnoza Organizaţională Managerială furnizează atât o sinteză a punctelor forte şi domeniilor de dezvoltare pentru întregul grup de manageri al companiei, cât şi instrucţiuni pentru trainingurile de dezvoltare a abilităţilor manageriale.

Informaţiile concrete furnizate de Diagnoza Organizaţională Managerială sunt următoarele:

  • sinteză cuprinzătoare pentru executiv
  • analiză a setului de abilităţi critice – ce identifică abilităţile cele mai importante specifice companiei
  • concordanţa managerilor privind abilităţile critice
  • o expunere completă a stadiului dezvoltării managementului organizaţiei
  • o analiză comparativă a seturilor de abilităţi – ce identifică priorităţile de dezvoltare din cadrul companiei
  • o analiză completă a necesităţilor de training din cadrul organizaţiei

Informaţia înseamnă putere. Nu vă mai bazaţi pe presupuneri în perspectiva îndeplinirii obiectivelor strategice pe termen scurt şi lung stabilite de companie. Cunoaşteţi-vă angajaţii, şi în primul rând managerii, cei care influenţează decisiv viitorul afacerii dumneavoastră.