Dima Consulting Group asigură suportul necesar Autorităților de Management în procesul de coordonare și contribuie la implementarea și absorbția eficace, eficientă și transparentă a instrumentelor structurale.

Experiența Dima Consulting Group este relevantă prin participarea în diferite proiecte de asistență tehnică și management de proiect avand următoarele obiective:

 • Asistentă tehnicã și asigurarea sprijinului necesar procesului de coordonare şi implementare a proiectelor structurale
 • Redresarea blocajelor de natură procedurală şi juridică legate de realizarea, urmãrirea și implementarea proceselor de achiziție în cadrul proiectelor cu finanțare structuralã pentru Autoritãți de Management si a beneficiarilor acestora
 • Asistentã tehnicã pentru instruirea în diferite domenii a personalului unor Autoritãtii de Management si a beneficiarilor acestora
 • Asistentã tehnicã pentru instruirea în scrierea si evaluarea cererilor de finanțare a personalului unor Autoritãtii de Management si a beneficiarilor acestora
 • Formarea personalului implicat în gestionarea fondurilor structurale din cadrul Autoritãților de Management în diferite domenii de management (management de proiect, management financiar, managementul timpului etc)
 • Formarea beneficiarilor Autoritãților de Management în domeniul implementãrii proiectelor finanțate din instrumente structurale
 • Instruirea personalului implicat în coordonarea si monitorizarea Fondurilor Structurale în modalitãțile coerente de realizare și de evaluare a Analizelor Financiare aferente proiectelor de finanțare structuralã
 • Realizarea de analize a nevoilor de instruire a personalului Autoritãților de Management și a beneficiarilor acestora cu scopul de a identifica domenii de instruire necesare activitãții personalului.
 • Sprijinirea beneficiarilor Autoritatilor de Management și a unor potențiali beneficiari în elaborarea unor documentații de proiect sau de atribuire finanțate prin instrumente structurale
 • Prezentarea unor ghiduri de bune practici la nivelul întregului sistem de implementare a instrumentelor structurale
 • Formarea personalului implicat în coordonarea si monitorizarea Fondurilor Structurale în concepte de managementul performanței și de dezvoltare a abilitãților de management
 • Îmbunătățirea în general a funcționării sistemului printr-o serie de analize şi studii care să furnizeze recomandări şi linii directoare comune în special în domeniul formãrii profesionale a personalului Autoritãților de Management și a beneficiarilor acestora.
 • Sprijinirea managementului eficient, implementãrii, monitorizãrii și controlului în cadrul diferitelor programe operaționale.

În ultimii doi ani Dima Consulting Group a realizat peste 2350 de ore de asistențã tehnicã, oferite Autoritãților de Management, și care s-au reflectat în cresterea realã a capacitãții de absorbție a fondurilor structurale şi în modul eficient de utilizare a intervenţiilor instrumentelor structurale.