Responsabilitățile postului:

• Întocmește analizele și rapoartele interne și externe aferente Direcției IMM;
• Monitorizează, cu regularitatea stabilită, rezultatele obținute de unitățile teritoriale și Centrele Regionale în activitatea de vânzare pentru toate tipurile de produse și servicii oferite clienților IMM și analizează încadrarea în indicatorii de performanță stabiliți precum și respectarea criteriilor de accesare a sistemului motivațional START;
• Monitorizează, cu regularitatea stabilită, rezultatele obținute de unitățile teritoriale și Centrele Regionale în toate campaniile de Marketing, lead-uri, competițiile interne și în alte acțiuni menite să crească vânzările pe segmentul IMM;
• Întocmește rapoarte regulate în cadrul Direcției IMM cu privire la: situația vânzărilor, situația portofoliului, situația pipe-line-ului, precum și orice alte analize/rapoarte necesare;
• Monitorizează și analizează cu regularitate evoluția pieței (tendințele, segmentul de piață propriu și cel al concurenței, trăsăturile produselor și prețurile);
• Monitorizează, cu regularitatea stabilită, gradul de realizare a bugetului de vânzări alocat segmentului IMM și analizează cauzele care au generat rezultatele respective;
• Contribuie la implementarea și monitorizarea programelor de eficiență în domeniul vânzărilor destinate segmentului IMM;
• Participă la distribuirea și efectuarea eventualelor corecții de obiective în funcție de modificările strategiei băncii și/sau de schimbările mediului de afaceri;
• Testează și utilizează soluțiile informatice (ce trebuie) implementate în cadrul proiectelor repartizate în cadrul Direcției IMM;
• Participă în proiectele și activitățile Direcției repartizate de Directorul Direcției și/sau superiorul direct;
• Colaborează cu toate celelalte unități organizaționale ale băncii în vederea construirii unei abordări coerente și integrate a raportărilor efectuate.

Cerințe:

• Studii superioare economice sau cu profil matematic;
• Abilități de planificare, organizare, comunicare;
• Cunoștințe avansate de lucru cu baze de date și MS Office;
• Limba engleză – nivel avansat (scris și vorbit);
• Capacitate de analiză și sintetizare a informațiilor;
• Atitudine proactivă, orientare pe rezultate;
• Capacitate de a lucra în echipă și într-un ritm susținut cu dead-line-uri stricte.