Cerințe:

– Studii superioare tehnice;

– Experiență minim 2 ani pe un post similar, 3 ani în domeniu;

Cunoștințe/abilități:

– Instrumentele calității (FMEA, Ishikawa, PPAP, 8D, CC/SC,cerinţele specifice clientului);

– Produse, procese și tehnologii interne;

– Managementul reclamațiilor (SAP);

– Standard calitate (clienți);

– Mijloace de verificare și control / instrucțiuni de verificare (SAP);

– Cunoştinţe în utilizarea MS Office;

– SAP – modulul Calitate;

– Cunoştinţe de limba germană / limba engleză – nivel mediu/avansat;

– Capacitate de analiză şi rezolvare de probleme;

– Comunicare şi lucru în echipă;

– Capacitate de impunere;

– Abilitatea de a lucra sub presiune.

 

Responsabilități:
– Gestionarea tuturor reclamațiilor de la client;

– Informarea inginerului de calitate cu privire la reclamația respectivă;

– Analizarea reclamației împreună cu inginerul de calitate;

– Monitorizarea respectării timpului de prelucrare raport 8D (măsuri urgente, analiză de cauză,  acțiuni corective/preventive);

– Monitorizarea închiderii  acțiunilor corective și preventive;

– Informarea clientului referitor la modul în care reclamația a fost tratată și transmiterea documentelor cerute explicit de client;

– Prelucrare/monitorizare răspuns reclamație în Portalul clientului;

– Păstrarea datelor referitoare la reclamații și intocmirea de situații statistice;

– Conducerea teleconferințelor cu clienții/rezidenții pe probleme de calitate;Set featured image

– Gestionare FMEA Serie.