Atributii

– Coordonarea activitatilor necesare pentru o buna desfasurare a serviciului de contabilitate ;
– Completarea si/sau predarea pentru semnare a documentelor financiare;
– Relationarea cu banca;
– Organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile;
– Raportari financiare catre directorul general si patronat;
– Participarea la elaborarea bugetului anual;
– Raportarea gestiunii materialului lemnos in aplicatia SUMAL;
– Relationarea cu angajatii companiei;
– Intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru proiectele in derulare;
– Verificarea zilnica a soldurilor de banca, casa si avansuri de trezorerie;
– Incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli;
– Realizarea calitativa si in termen a lucrarilor;
– Raspunde de exactitatea datelor furnizate;
– Defalcarea costurilor lunare pe categorii si raportarea lor;
– Completarea si depunerea declaratiile lunare pentru salariatii companiei;
– Intocmirea si administrarea procesului de recuperare TVA;
– Analiza liniiilor bugetare;
– Pastrarea confidentialitatii informatiilor si documentelor legate de companie;
– Intocmirea contractelor individuale de munca si indeplinirea sarcinilor pe parte de administrare a personalului;
– Reprezentarea companiei in fata autoritatilor si raportarea catre diferite institutii ale statului.

Cerinte

– studii superioare in domeniul contabilitate si informatica de gestiune;
– expert contabil;
– experienta de lucru: minim 5 ani;
– limba engleza – scris si vorbit nivel conversational;
– cunoasterea legislatiei in domeniu.

* Clientul nostru este o companie multinationala ce activeaza in domeniul productiei de cherestea.