Responsabilități:

 • Identifică oportunitățile de pe piață în scopul atragerii de noi clienți în cadrul segmentului vizat (persoane juridice cu cifra de afaceri până la 5 Mil. Eur);
 • Identifică nevoile clienților noi sau a celor aflați în portofoliu și oferă consiliere financiară, propune soluția optimă pentru nevoile identificate în urma analizei financiare și calitative a clientului, în conformitate cu specificul activității clientului și cu respectarea normelor și procedurilor interne în vigoare;
 • Structurează și negociază oferta pentru clienții prospecti/existenți din portofoliu, solicită acestora documentele și informațiile necesare pentru elaborarea analizei corespunzătoare și întocmirea aplicațiilor de credit;
 • Participă la creșterea vânzărilor de produse și servicii destinate clienților noi și existenți în cadrul segmentului vizat prin prezentarea produselor băncii și inițiază vânzări încrucișate ale produselor băncii pentru clienții în cadrul segmentului vizat;
 • Identifică oportunitățile existente pe piață în scopul atragerii de noi clienți în cadrul segmentului vizat (IMM cu CA de până la 5 mil EUR);
 • Este responsabil de pregătirea și transmiterea dosarului spre aprobare către factorii competenți, asigurând comunicarea permanentă cu departamentele interne;
 • Validează tranzacțiile cu Departamentul de Administrare Credite și urmărește intrarea în vigoare a contractelor de credit;
 • Gestionează creditele identificate ca având potențial de a deveni neperformante, pentru clienții cu expunere mai micî de 800,000 RON;
 • Pentru clienții cu expunere mai mare de 800,000 RON furnizează către Departamentul Monitorizare Credite documentele/informațiile solicitate în vederea efectuării activității de monitorizare;
 • Este responsabil de îndeplinirea țintelor de vânzări/profit personale și comune cu ale unităților arondate, comunicate de superiorul direct;
 • Verifică periodic, conform frecvenței specifice fiecărui tip de garanție, garanțiile pentru credite din toate punctele de vedere.

Cerințe:

 • Studii superioare/ Master în domeniul economic și/sau juridic;
 • Experiență anterioară de cel puțin 3 ani în domeniul financiar-bancar, în aria vânzărilor IMM și/sau Corporate;
 • Cunoștințe bune de analiză financiară;
 • Bun cunoscător al legislației bancare;
 • Cunoștințe avansate MS Office;
 • Limba engleză -avansat (vorbit, scris, citit);
 • Competențe specifice interpersonale, abilități de vânzare și negociere avansate;
 • Persoană responsabilă, hotărâtă, independentă;
 • Capabil să lucreze sub presiune;
 • Foarte bun coechipier.

Beneficii:

 • Salariu fix și comision din vânzări