Cerințe:
– Cel puțin 3 ani experiență ca manager de proiect
– Gestionarea unor proiecte cu bugete de peste 250.000 €
– Studii superioare tehnice de preferat inginer instalații
– Carnet conducere cat. B
– Disponibilitate la deplasări

Cunoştinţe, Aptitudini & Abilităţi:
– Abilități foarte bune de comunicare și negociere
– Capacitate de analiză, sinteză, organizare și planificare
– Capacitate de decizie și asumarea responsabilității
– Abilități de management și coordonare echipe de lucru
– Atitudine pozitivă și abilități de motivare a echipei de proiect
– Spirit de echipă și de colaborare
– Abilități de comunicare interpersonală
– Capacitate de decizie și asumarea responsabilității
– Cunoștințe de limba engleză – nivel avansat; altă limbă straină constituie avantaj
– Cunoștințe de operare PC

Responsabilități:
– Elaborează specificațiile și documentațiile necesare ofertării
– Asigură interfața între societate și beneficiari pentru derularea în bune condiții a proiectelor
– Conduce și administrează resursele materiale, financiare și umane ale proiectelor
– Asigură respectarea termenelor de execuție și a condițiilor de calitate exprimate de beneficiari pentru proiectele pe care le conduce
– Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, consultanții și alți colaboratori implicați
– Stabilește relații de colaborare pe termen lung cu partenerii, clienții, beneficiarii și finanțatorii proiectului
– Pregătește bugetul și cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale în conformitate cu propunerea înaintată, cu comentariile beneficiarului și cu activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul proiectului, asigurând resursele necesare bunei desfășurări a acestuia
– Monitorizează permanent bugetul, scopul și planificarea proiectului și informează persoanele interesate
– Asigură circulația informației în cadrul proiectului și pentru alte departamente ale organizației, organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect și prezentând proiectul celorlalte departamente
– Centralizează întreaga documentație a lucrării și o predă la finele proiectului către beneficiar
– Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp echipa de management despre acelea pe care nu le poate rezolva
– Arhivează corespunzător toată documentația legată de proiect

* Clientul nostru este specializat  în dezvoltarea și realizarea de echipamente, instalații și tehnologii de proces pentru industria alimentară, chimică și farmaceutică.