Responsabilități:

 • Asigură elaborarea, actualizarea și gestionarea Manualului Calității (QMH);
 • Participă la acțiunea de evaluare și acceptare a furnizorilor/ subcontractanților de produse/ lucrări/ servicii, sub aspectui asigurării condițiilor de asigurarea calității;
 • Analizează periodic înregistrările calității, din punct de vedere al cerințelor de asigurarea calității și al completitudinii datelor înscrise;
 • Efectuează raportări periodice, face propuneri de îmbunătățire;
 • Responsabil de urmărirea evoluției indicatorilor de calitate: propune și coordonează planuri de acțiuni acolo unde indicatorii nu se încadrează în limitele setate;
 • Sprijină în mod activ celelalte departamente în problemele de calitate și le oferă analize, metode și know how în rezolvarea eventualelor situații apărute;
 • Este responsabil de pregătirea și coordonarea executării tuturor auditurilor interne, externe, ale clientului și cele de certificare a firmei;
 • Coordonează și urmărește întocmirea programului de audit anual, chestionare de audit, rapoarte de  audit/rapoarte de neconformitate audit și implementarea acțiunilor corective;
 • Efectuează audituri la furnizori;
 • Preia observațiile (feedback) de la clienți, din audituri interne, de la angajați, precum și observațiile proprii referitoare la punctele slabe și le introduce în programele permanente de îmbunătățire;
 • Își asumă întreaga responsabilitate privind derularea proiectelor în cadrul serviciului de asigurare a calității.

Candidatul ideal:

 • Absolvent de Colegiu/Universitate Tehnică;
 • Experiență de minim 1 an într-un post similar;
 • Cunoștințe de limba engleză nivel avansat (obligatoriu);
 • Cunoștințe de limba germană nivel avansat (obligatoriu);
 • Cunoștințe teoretice și practice privind sistemele de calitate ISO 9001 sau SMI 9001:14001:18001;
 • Cunoștințe bune de desen tehnic;
 • Cunoștințe de business analysis / risk management și raportări;
 • Cunoștințe privind managementul proiectelor;
 • Curs Auditor Intern (VDA) reprezintă un avantaj;
 • Cunoștințe de operare PC: pachet MS Office (nivel avansat), Visio (nivel avansat);
 • Persoană flexibilă, comunicativă și cu atitudine pozitivă;