Manager Calitate

Responsabilități: Asigură elaborarea, actualizarea și gestionarea Manualului Calității (QMH); Participă la acțiunea de evaluare și acceptare a furnizorilor/ subcontractanților de produse/ lucrări/ servicii, sub aspectui asigurării condițiilor de asigurarea calității; Analizează periodic înregistrările calității, din punct de vedere al cerințelor de asigurarea calității și al completitudinii datelor înscrise; Efectuează raportări periodice, face propuneri de îmbunătățire; [...]